Dr Wojciech Piotr Wardecki

Dr Wojciech Piotr Wardecki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 2003 i 2004 Gustav Kaser Training International – Zarządzanie i Zarządzanie
 • 1988 – Uniwersytet Szczeciński – dr nauk ekonomicznych
 • 1979 – 1983 Politechnika Szczecińska – mgr ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

 • od 12.2016 prezes zarządu Grupy Azoty
 • od 04.2016 prezes zarządu Grupa Azoty ZCH Police SA
 • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
 • 03.2016 – 04.2016 członek Rady Nadzorczej ZCH Police S.A.
 • 2010 – 12.2014 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu
 • 01.11.2008 – 31.10.2009 brak możliwości wykonywania zawodu – Umowa o zakazie konkurencji z Ciech S.A.
 • 2007 – 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Zachem S.A. w Bydgoszczy
 • 2006 – 2008 członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 2006 – 2008 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Soda – Mątwy” S.A. w Inowrocławiu
 • 2006 – 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej „Janikosoda” S.A. w Janikowie
 • 2005 – 2008 członek Rady Nadzorczej, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej „Transclean” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • 02.08.2006 – 31.10.2008 członek zarządu Ciech S.A. w Warszawie
 • 04.05.2005 – 01.08.2006 członek zarządu ds. restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, a od 03.10.2005 prezes zarządu – dyrektor generalny
 • 1999 – 2000 członek Rady PKP
 • 1998 – przewodniczący Rady PKP
 • 1997 – 1998 sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji PKP przy Prezesie Zarządu PKP
 • 1996 – 30.04.2005 szef administracyjno – ekonomiczny, dyrektor ds. administracyjno – finansowych, a następnie członek zarządu w Sp. z o.o. Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM w Goleniowie
 • 1995 – 1996 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie
 • 1994 – 1996 własna działalność gospodarcza, właściciel Pracowni Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
 • 1989 – 1990 pracownik naukowy – stypendysta DAAD w Instytucie Transportu Uniwersytetu Kolońskiego w Kolonii (Niemcy)
 • 1983 – 1995 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 1.09.1985 r. Uniwersytetu Szczecińskiego

Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski

Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Piotr Wardacki, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank