Dorota Bieniasz

Dorota Bieniasz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Pion Świadczeń i Orzecznictwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Członek Zarządu ZUS ds. świadczeń. Od początku kariery zawodowej związana z tematyką zabezpieczenia społecznego.

Z wykształcenia jest prawnikiem po Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również podyplomowe studia Prawa Europejskiego prowadzone przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Francuską Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Pracowała kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ostatnich latach była członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także zastępcą dyrektora zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracując w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, brała udział w przygotowaniach do wprowadzenia systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Opracowywała i negocjowała także szereg umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS