Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej. Złoty umacnia się

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Niewątpliwie, jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni był wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

O ile w ujęciu politycznym oznacza to bezprecedensowy awans Polski na arenie międzynarodowej, o tyle od strony ekonomicznej fakt ten nie będzie miał długofalowego wpływu na ożywienie gospodarcze Unii Europejskiej – Herman Van Rompuy jest tego dobitnym przykładem. W ujęciu krótkoterminowym warto jednak zwrócić szczególną uwagę na waluty krajów członkowskich Wspólnoty, nienależących do Eurostrefy. Polski Premier w swoim pierwszym wystąpieniu po wyborze na Przewodniczącego, podkreślił bowiem, że jego ambicją jest dbanie o te państwa poprzez   łagodzenie niekorzystnych rozwiązań. Pomimo braku konkretnych propozycji, inwestorzy odebrali tę deklarację jako pozytywny sygnał, co w najbliższych dniach przełoży się na wzmożone zainteresowanie walutami krajów  Europy Środkowo – Wschodniej.

Dzisiejsza sesja – obok doniesień z Ukrainy – pozostanie pod wpływem opublikowanych wskaźników przemysłowego PMI dla Unii Europejskiej. Wbrew prognozom ekonomistów, nastroje wśród managerów największych gospodarek Starego Kontynentu systematycznie pogarszają się, zbliżając się do umownej granicy 50 pkt. – Przemysłowy PMI w Niemczech wyniósł 51.4 pkt., natomiast w Wielkiej Brytanii 52.5 pkt.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska