Dodatkowe 100 mln euro na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rolnik.250xProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został zmodyfikowany za sprawą projektu zmiany przedłożonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana polega na zwiększeniu o 100 mln euro budżetu na projekty realizowane w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Projekt zmian został przyjęty przez Radę Ministrów. Dodatkowe 100 mln euro ma pochodzić z działań: „Renty strukturalne” – 60 mln euro i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – 40 mln euro. Ministerstwo zapewnia, że przesunięcie środków z wyżej wymienionych działań nie będzie miało negatywnego wpływu na ich realizację. Pomoże natomiast większej grupie wnioskodawców, starających się o zmodernizowanie swoich gospodarstw.

Zmiany zagoszczą też w programie „Leader”, który polega na partnerskim podejściu do rozwoju wsi polegającym na tworzeniu i prowadzeniu mikroprzedsiębiorstw. Lokalne Grupy Działania (LGD) będą mogły realizować projekty istotne dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Zwiększy się także wsparcie dla małych projektów, jakimi są np. szkolenia czy promocja lokalnej przedsiębiorczości.

Źródło: www.samorzad.lex.pl