Dobrze zarządzana energia – ogromne zyski dla samorządów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

elektrownia.01.250x167Wiele samorządów doświadczyło, że racjonalne zarządzanie energią, może przynieść wielkie oszczędności. Wiele gmin kupiło już energię zrzeszając się w grupy i dzięki temu negocjując bardzo korzystne ceny. Jest jednak nadal wiele samorządów, które nie prowadzą żadnych działań służących zmniejszeniu energii i ciepła.

Wzorcową rolę w podnoszeniu efektywności energetycznej wg projektu ustawy o efektywności ma pełnić sektor publiczny, a więc także samorządy. Wiele z nich nie prowadzi żadnych działań w tej sprawie, tłumacząc się niewystarczającymi środkami finansowymi. Najczęściej jednak chodzi przede wszystkim o brak świadomości, że poczynione w celu podniesienia efektywności inwestycje, zwracają się bardzo szybko.

Martwi fakt, że duża część samorądów nie przygotowała projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Taki projekt, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, opracowuje prezydent miasta. Powinien on zawierać przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zdecydowanym liderem skuteczności lokalnej polityki energetycznej jest Częstochowa, w której program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej i ciepła oraz zmniejszenie kosztów ich zakupu realizowany jest od 2003 roku. W 2009 r. w 121 obiektach oświatowych zużycie paliw i energii wyniosło 54 190 MWh i było mniejsze o 18 500 MWh (ponad 25 proc.) niż w roku 2003. Przyjmując średnie ceny paliw i energii za lata 2004-09, ograniczenie wydatkowania środków w 121 obiektach oświatowych w tym okresie wynosi łącznie ok. 15 mln zł.

Źródło: www.gazownictwo.wnp.pl