Dobra passa podtrzymana

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

keds2012.naglowek.www.02.590x148W poniedziałek 12 listopada b.r. odbyła się w Krakowie przedostatnia z tegorocznego cyklu konferencji dla JST pod hasłem Innowacje, konkurencyjność, rozwój.

Jak przystało na historyczną stolicę-z kuluarów Sali, gdzie odbywało się spotkanie widzieliśmy Wawel, młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych przybyła tak licznie na prezentacje Przemysława Wiśniewskiego z Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego poświęcone historii pieniądza i projektowi Centrum Pieniądza po raz pierwszy.

Skądinąd wiem, że ze względu na ograniczoną pojemność Sali w Hotelu ParkInn, byliśmy zmuszeni zawiesić nabór uczestników, bowiem liczba zainteresowanych przekroczyła oczekiwania.

121113.eds.kr.01.550x364121113.eds.kr.02.550x364

Makroekonomiczne rozważania Jacka Ratajczyka, których swoiste dopełnienie stanowiła analiza dr. Zbigniewa Wierzbickiego, wzbogaciły tym razem odniesienia do komunikowania się z lokalnymi społecznościami.

121113.eds.kr.06.550x364121113.eds.kr.03.550x364

 

 

 

 

 

 

Również w imię zwiększenia poczucia współodpowiedzialności i partycypacji. Integrowanie się wokół społecznie akceptowanych wyborów, to szansa na nową jakość. Michał Tomczyk z BPS-u apelował o przełamanie pokutującego niekiedy postrzegania banków spółdzielczych jako małych, a więc z założenia słabszych kapitałowo podmiotów, czemu wszelkie mierniki przeczą- poczynając od współczynnika wypłacalności, przez wskaźnik płynności, po sumę bilansową.121113.eds.kr.07.550x364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kilku prezentacjach: Aleksandra Cierniaka z AT GROUP S.A., Szymona Korzeniowskiego z XENTIVO, czy Marcina Kapustki z SMSCentral.pl, zebrani samorządowcy poznali szerokie spectrum zastosowań i funkcjonalności, które dzięki zaawansowanym technologiom IT tworzą nową jakość w przetwarzaniu danych, raportowaniu i nadzorze, wreszcie zarządzaniu i komunikacji. To ogromny potencjał, którego wykorzystanie nie wymaga szczególnych kwalifikacji, a jedynie precyzyjnego zdefiniowania potrzeb i oczekiwań, którym specjaliści pomogą sprostać. Tu i teraz, przy relatywnie niskich nakładach finansowych. Katalog spodziewanych korzyści jest co najmniej obiecujący..

121113.eds.kr.04.200x364121113.eds.kr.11.200x132121113.eds.kr.14.200x132Bożena Turek, która od lat reprezentuje TUW w kontaktach z samorządami w Małopolsce, zwracała uwagę na zindywidualizowane, dopasowane do lokalnych uwarunkowań produkty ubezpieczeniowe, których dodatkową zaletę stanowi niekomercyjny, zatem pozbawiony marży poziom stawki ubezpieczeniowej.

121113.eds.kr.12.550x364

Leszek Rutkowski z Mennicy Polskiej tak barwnie i zajmująco prezentował zalety wzornictwa, trwałości i wielorakich zastosowań produktów z charakterystycznym, niezmiennym od czasów pierwszego prezesa – króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – logo, że nawet zasłuchany prowadzący nie dostrzegł przekroczenia limitu czasu przeznaczonego na tę prezentację. Miłe zwieńczenie stanowiło zresztą rozlosowanie wśród samorządowców wysmakowanych upominków z godłem i okolicznościowym dukatem.

121113.eds.kr.13.550x364

Tradycyjnie już podsumowaniem prezentacji było wystąpienie Centrum Informacji Gospodarczej, które tym razem reprezentował Mateusz Zając, dedykowane systemowi wymiany informacji oraz propagowaniu programu ochrony tożsamości przez Dokumenty Zastrzeżone. Małopolskie samorządy doceniają wagę problemu, czego dowodzą wręczone na zakończenie wyróżnienia dla Dbających o Finanse Mieszkańców. Podobnie jak w Katowicach wszystkie prezentacje skwitowane zostały oklaskami, co piszący te słowa odnotowuje nie bez satysfakcji.

121113.eds.kr.15.550x364

 

121113.eds.kr.16.550x364

 

121113.eds.kr.09.200x132

121113.eds.kr.10.200x132121113.eds.kr.08.200x132

Maciej Małek
Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego