Do przedszkola za unijne fundusze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.przedszkole.250xFundusze Europejskie ułatwiają dostęp do edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Do połowy 2012 r. blisko 3,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego otrzymało dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto również ponad 110,5 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich. Do końca 2015 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzysta ponad 4,7 tys. placówek wychowania przedszkolnego.

Projekty realizowane z Programu Kapitał Ludzki przyczyniły się do wzrostu poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Udział dzieci w wieku 3-6 lat, uczestniczących w edukacji przedszkolnej, wzrósł z poziomu 53,7 proc. w 2004 r. do 73,4 proc. w 2011 r. Widoczne zmiany odnotowano szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie w 2004 r. zaledwie co szóste dziecko w wieku 3-5 lat uczęszczało do przedszkola – podczas gdy dziś już co drugie.

Ośrodki edukacji przedszkolnej, które otrzymały unijne wsparcie, cechują się wysoką trwałością. W ramach projektów zakończonych do końca 2011 r., 86,4 proc. wszystkich ośrodków nadal funkcjonuje.

Bystrzaki na Dolnym Śląsku

Projekt „Bystrzaki”, realizowany w gminie Bystrzyca Kłodzka przez Fundację Edukacji Przedszkolnej, jest dowodem na to, że wsparcie z funduszy unijnych to nie tylko statystyki. Celem projektu jest zarówno upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z gminy, jak również zwiększenie świadomości rodziców w zakresie procesów rozwojowych ich dzieci oraz wyrobienie w nich nawyku korzystania z pomocy specjalistów (psycholog, logopeda).

W ramach projektu, realizowanego od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r., wsparciem objęto 222 dzieci. Wszystkie miały zapewnione bezpłatne zajęcia dodatkowe: dwa razy w tygodniu uczyły się języka angielskiego, raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach z rytmiki i gimnastyki. Spotykały się również z policjantami, strażakami, pracownikami służb miejskich, producentami żywności, brały udział w koncertach, balach, konkursach oraz innych okolicznościowych wydarzeniach. – Projekt zapewnia wysokiej jakości kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdolności każdego dziecka – mówi Paulina Pondel, wychowawczyni grupy Pszczółki w Przedszkolu Bystrzaki. Dla rodziców prowadzone były warsztaty dotyczące wsparcia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Co się zmieniło?

Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w Bystrzycy Kłodzkiej utworzono kompletnie wyposażone przedszkole oraz zatrudniono kadrę pedagogiczną. Dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne wyrównują szanse edukacyjne dzieci. Ponadto u części rodziców wzrósł poziom świadomości dotyczącej znaczenia wychowania przedszkolnego w procesie rozwojowym. – Rytmika, zajęcia plastyczne, muzyczne czy lekcje języka angielskiego pozwoliły mi zwrócić uwagę na przejawiające się pierwsze talenty mojej córeczki. Już po pierwszych miesiącach zauważam u niej zupełnie nowe umiejętności: poszerzenie zakresu słownictwa i wiedzy w różnych dziedzinach czy chociażby otwarte wyrażanie swoich potrzeb. Cieszę się niezmiernie, że dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji moja córka ma szansę uczestniczyć w projekcie „Bystrzaki”. – Ewelina Walczak, uczestniczka projektu.

Efekty na długo!

Dwuletnie finansowanie projektu ze środków POKL było fundamentem Niepublicznego Przedszkola „Bystrzaki”. Wypracowane zaufanie i renoma pozwoliły na jego dalsze funkcjonowanie. Przedszkole nie tylko zostało utrzymane po zakończeniu projektu, ale ciągle się rozwija. 1 września 2012 r. otwarty został trzeci, dodatkowy oddział dla dzieci w wieku pięciu lat. Projekt ma również pozytywny, ekonomiczny wpływ na społeczność lokalną – w przedszkolu powstały nowe miejsca pracy.

Źródło: www.mrr.gov.pl