Do końca marca czas na Orliki 2012

Do końca marca czas na Orliki 2012
Fot. stock.adobe.com/vipman4
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
31 marca 2012 roku to termin uzupełniający, do którego można składać wnioski do projektu "Moje boisko - Orlik 2012". To już V edycja projektu, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Aby móc złożyć wniosek w programie „Moje boisko – Orlik 2012” samorządy muszą spełniać warunek konieczny jakim jest współfinansowanie projektu z własnego budżetu. Nowo zbudowany kompleks powienien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne, pod nadzorem animatora – trenera.

Samorządy na budowę boisk mogą otrzymać dofnansowanie w wysokości 33 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli maksymalnie 333 tys. zł brutto. Jeśli „wskaźnik G”, czyli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 1 tys. zł, dofinansowanie może zostać zwiększone do 47 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji – maksymalnie jednak 500 tys. zł brutto.

Wkład własny wnioskodawcy może być pokryty przez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych lub prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w taki sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.

Źródło: www.samorzad.lex.pl