DM BOŚ: wyniki spółek z GPW w II kwartale 2022 roku mogą być najwyższe w historii

DM BOŚ: wyniki spółek z GPW w II kwartale 2022 roku mogą być najwyższe w historii
Fot. PAP / Leszek Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ spodziewają się, że wysokie ceny surowców oraz wpływ podwyżek stóp procentowych widoczny w wynikach banków głównie po stronie przychodowej sprawią, iż zbiorcze zyski spółek za II kwartał 2022 roku będą prawdopodobnie spektakularne - najprawdopodobniej najwyższe w historii.

Zdaniem DM BOŚ taka „eksplozja” zbiorczych zysków będzie stanowić mocny akcent na pożegnanie fazy post-pandemicznego ożywienia. W kolejnych kwartałach, w warunkach hamującej gospodarki, zbiorcze zyski korporacyjne najprawdopodobniej nie osiągną już takich poziomów.

„Oczekujemy, że w drugim kwartale 2022 roku zbiorcze, czyli zbudowane z naszych prognoz dla poszczególnych spółek, które pokrywamy, znormalizowane zyski owych spółek wzrosną zarówno na poziomie operacyjnym, jaki netto, ponad dwukrotnie w ujęciu rok do roku, osiągając historycznie najwyższe wartości kwartalnych zbiorczych zysków (o ile nasze prognozy się zmaterializują)” – napisali analitycy w raporcie miesięcznym DM BOŚ z 15 lipca.

Czytaj także: Analitycy prognozują: zysk banków w II kw. wyniesie 3,5 mld zł >>>

„Począwszy od III kwartału bieżącego roku spowalniająca gospodarka prawdopodobnie odciśnie swoje piętno na wielkości zbiorczych korporacyjnych zysków, a ich (oczekiwany) rekordowy poziom w II kwartale 2022 roku będzie prawdopodobnie poprzeczką niemożliwą do przeskoczenia w kolejnych kwartałachz’ – dodali.

W drugim kwartale 2022 roku zbiór podmiotów o dużej kapitalizacji powinien (po raz kolejny z rzędu) wygenerować znacznie wyższą r/r dynamikę znormalizowanych zysków (o około 70 p.p./50 p.p. na poziomie operacyjnym/ netto) niż średnie i małe spółki (aczkolwiek dynamika zysków w przypadku tej drugiej grupy – oczekiwana na poziomie ponad 50 proc. – powinna nadal być oceniana jako dobra), głównie pod wpływem spółek paliwowych (PGNiG, PKN, Lotos), niektórych wydobywczych (JSW), oraz wybranych banków (Santander).

Spodziewane spektakularne zyski spółek sektora paliwowego

Wyjątkowo korzystne warunki makroekonomiczne to źródło spodziewanych spektakularnych zysków spółek sektora paliwowego w omawianym kwartale (oczekiwana dynamika zbiorczych zysków w ujęciu rok/rok dla spółek bez sektora paliw byłaby o ponad połowę niższa).

Wśród sektorów, które powinny zanotować spadek znormalizowanych zysków w drugim kwartale, analitycy DM BOŚ wymieniają sektor dóbr konsumpcyjnych, budownictwo, ochronę zdrowia oraz sektor TMT, a sektory dystrybutorów sprzętu IT, nieruchomości i materiałów budowlanych powinny wygenerować zyski zbliżone do ubiegłorocznych.

Powtarzalne zyski w sektorze energetycznym

Powtarzalne zyski w sektorze energetycznym powinny umiarkowanie wzrosnąć względem analogicznego kwartału 2021 roku (o około 30 proc. na poziomie operacyjnym), a w przypadku banków i spółek wydobywczych ten wzrost r/r powinien być wyraźny (w pierwszym przypadku na poziomie operacyjnym o ponad 60 proc., w drugim o ok. 80 proc. na poziomie netto).

DM BOŚ oczekuje ponad dwukrotnego wzrostu r/r zysków w sektorze dóbr podstawowych i chemicznym, a w sektorze paliw spektakularnego „wystrzału” zysków (prawie pięciokrotnego r/r).

„Spodziewamy się, że w drugim kwartale 2022 roku około 70 proc./61 proc. pokrywanych przez nas spółek będzie w stanie poprawić swoje powtarzalne zyski operacyjne/ zyski netto w ujęciu rok/rok, co wciąż stanowiłoby dobry wynik, choć słabszy – o ok. 5 p.p. na poziomie operacyjnym i o ok. 10 p.p. poziomie netto – niż w poprzednim kwartale” – napisano w raporcie miesięcznym.

Wśród spółek, które mogą rynek zaskoczyć „na plus” swoimi wynikami za II kw. analitycy DM BOŚ widzą Asbis, Azoty, Bogdankę, Budimex, Dino, Eurocash, Handlowy, JSW, Lotos, LPP, PCC Rokita i PlayWay. Natomiast Mercator i Voxel mogą rozczarować rynek swoimi wynikami. (

Źródło: PAP BIZNES