Diety tylko dla radnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

prezent.150xWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach poparł stanowisko wojewody, który zakwestionował zwrot kosztów podróży radnym, którzy są członkami zarządu powiatu.

Rozpatrywana przez WSA sprawa dotyczyła zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu. Skutek przeprowadzonej zmiany był taki, że w jej wyniku również nieetatowi członkowie zarządu powiatu mieli do nich prawo.

Nie ma żadnych podstaw, w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, do podjęcia uchwały umożliwiającej wypłatę diet członkom zarządu powiatu. Sąd WSA stwierdził, że diety i zwrot kosztów podroży ma być zadośćuczynieniem dla radnych i stanowić rekompensatę za utracone godziny pracy. Jeśli radny pełni funkcję członka zarządu odpłatnie, ponieważ jest pracownikiem samorządowym i pobiera wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, nie ma on prawa do diet.

Zarówno radny, jaki i osoba nie będąca radnym, może zostać członkiem zarządu (etatowym lub nie). Dietę pobierać może jedynie jako radny, ponieważ radny będący jednocześnie nieetatowym członkiem zarządu pobierałby podwójne wynagrodzenia: dietę radnego oraz dietę członka zarządu.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl