Diagnoza sektora według BFG: Marża jak drzewo nie rośnie do nieba

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.021.250xWyniki sprzedażowe i udziały w rynku nie są adekwatne do potencjału sektora banków spółdzielczych - wynika z analizy, którą przedstawił prof. Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podczas V Forum Liderów BS.

W okresie ostatnich 3 lat dynamika sumy bilansowej, depozytów i kredytów w BS-ach była wyższa niż w bankach komercyjnych. Nieco wyższe w BS-ach są również współczynniki wypłacalności, natomiast wyraźnie niższa dynamika wyniku finansowego. Sektor spółdzielczy posiada bardzo duży potencjał dystrybucyjny, 1/3 wszystkich placówek bankowych, w których jest zatrudniona 1/5 pracowników bankowości. Potencjał ten nie jest zagospodarowany w sposób efektywny, o czym świadczą relatywnie niska suma bilansowa, udziały w rynku depozytów (9 proc.), kredytów (6 proc.) i wyniku finansowego netto (7 proc.). – Uwzględniając nawet specyfikę sektora, można odnieść wrażenie, że szanse rozwojowe nie są w pełni wykorzystywane – podkreśla J. Pruski

Efektywność jednostkowa

Suma bilansowa na jednego zatrudnionego w BS-ach w relacji do sektora banków komercyjnych jest niska (2,5 mln zł), natomiast marża odsetkowa ze względu na mniejszą skalę działania – wyższa (4,3 proc.). Banki zrzeszające nie są w stanie uzyskać wysokiej marży i efektywności ze względu na: • wysokie koszty pasywów od BS-ów • ograniczoną sieć dystrybucji oraz konieczność utrzymywania płynności dla banków zrzeszonych. Efektywność BS-ów mierzona wynikiem finansowym na zatrudnionego wynosi 33,6 tys. zł, (27,8 tys. zł w bankach zrzeszających), w bankach komercyjnych jest ponad trzy razy wyższa.

Ryzyko stopy procentowej

Status quo modelu biznesowego sektora zależy od wysokiej dynamiki depozytów i korzystnej struktury stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów. Przy spadku rentowności papierów wartościowych utrzymanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI