Determinanty strategii banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fsb.logo.400x13311 czerwca na Stadionie Narodowym o godz. 9.00 rozpoczęła się konferencja "Forum Strategii Bankowych" organizowana w ramach "Horyzontów Bankowości 2015" przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Forum Strategii Bankowych 2015:

Licznie przybyłych gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. W tematykę pierwszego wydarzenia, a poświęcono je strategiom banków po roku 2015, wprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Moderuje je Stanisław Brzeg‐Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

fsb2015.wolski.andrzej.600x

Pierwszy blok tematyczny tej konferencji poświęcono społecznym determinantom strategii banków po roku 2015. O sytuacji demograficznej Polski z punktu widzenia sektora finansowego mówił Mirosław Błażej, dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego. Możliwości w obszarze bancassurance wynikające ze zmian socjodemograficznych, nowych trendów i nowych produktów przedstawił Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance. Prof. dr hab. Stanisław Szuklaski z Uniwersytetu Łódzkiego skupił się na aspektach społeczno-demograficznych ważnych przy ocenie makroekonomicznego sektora bankowego.

Panel dyskusyjny moderował dr Krzysztof Kokot, partner w Biurze Doradztwa Ekonomicznego. Uczestniczyli w nim: Mirosław Błażej; dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z Zakładu Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej; Piotr Chrzanowski, wiceprezes zarządu Banku BPS S.A.; Agnieszka Cieślok, Business Unit Manager, HRK Banking & Insurance; Tomasz Frączek i Andrzej Sieradz, do kwietnia br. wiceprezes zarządu Banku BGŻ S.A.

fsb.2015.panel.1.600x

Popołudniowe sesje Forum Strategii Bankowych poświęcone zostały politycznym, regulacyjnym i technologicznym determinantom strategii banków po roku 2015.

fsb2015.kawalec.stefan.600x

O konsolidacji sektora i perspektywie udomowienia banków mówił Stefan Kawalec, prezes zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. W panelu, moderowanym przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP, uczestniczyli: Dariusz Choryło, dyrektor wykonawczy Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych Banku Pekao S.A.; dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A. oraz Stefan Kawalec.

150611.fsb.01.600x400

Wstępem do dyskusji w trakcie sesji trzeciej była prezentacja Artura Wizy, dyrektora zarządzającego w Asseco Poland S.A., który przedstawił wizję omnichannel-bankingu jako naturalnego dziś kierunku rozwoju banków. Klient ma dziś dostęp np. do porównywarek i łatwo może znaleźć najatrakcyjniejszą usługę. Sam decyduje, z jakiego produktu chce korzystać, wybrać bank lub go zmienić. Jak stwierdził Artur Wiza, większe znaczenie ma dziś ergonomia w korzystaniu z systemów bankowych i spójność przy obsłudze klienta w różnych kanałach. Nieważne, w jakim kanale rozpoczął on jakieś działanie, może je kontynuować w dowolnym innym.

fsb2015.pytania.z.sali.600x

W trakcie dyskusji mówiono o szybkich zmianach w technologiach, które nas otaczają. Przykładem wirtualne waluty, takie jak bitcoin dziś już coraz powszechniej używany do realizacji płatności. Jak stwierdził dyr. Rafał Witczak, klienci są bardzo wybredni, chcą wydajnie korzystać z urządzeń mobilnych. W większości jednak aktywny klient nadal korzysta z bankomatu, odwiedza oddział banku i korzysta bankowości internetowej. Jak się okazuje, wcale nie porzuca kontaktu z oddziałem. Jak stwierdził Sławomir Zawadzki, prezes zarządu FinCode Sp. z o.o., technologia to tylko narzędzie. Klient musi czuć się bezpieczny. Dobrze czuć się w kontakcie z bankiem. Bank powinien być dla niego partnerem. Liczy się bezpieczeństwo i zaufanie – i trzeba to spójnie przekazywać poprzez wszystkie kanały kontaktu z klientem. Eugeniusz Twaróg, dziennikarz „Pulsu Biznesu” skarżył się na skostnienie w funkcjonowaniu banków w relacjach z klientami. Dr Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., moderując dyskusję, zwrócił uwagę, że dla banku najbardziej pożądany jest klient detaliczny długoletni, na którego konto wpływa systematycznie wynagrodzenie.

Czy banki są w stanie spełniać oczekiwania klientów? Dr Paweł Widawski z Forum Technologii Bankowych ZBP przypomniał uczestnikom, że banki nie mają monopolu na dobre rozwiązania technologiczne. Start-up i duże firmy technologiczne, takie jak Google, Facebook, Amazon itp. oferują nowoczesne usługi, wchodząc na obszary do niedawna zajmowane przez banki. Coraz więcej banków tworzy laboratoria technologiczne, by wypracowywać nowe strategie. Rafał Witczak, dyrektor w Banku Pekao S.A., stwierdził, że w związku z powszechnym dziś narażeniem na cyberprzestępczość ważna jest edukacja klientów. Część z nich korzysta z kanałów elektronicznych w sposób bardzo ryzykowny. Jednak trzeba też zrównoważyć bezpieczeństwo z wygodą klienta.

150611.fsb.02.600x400

Paneliści zwracali uwagę na konieczność budowy zaufania klientów do sektora. Nastawienie na krótkoterminowe cele powoduje, że bank traci w dłuższej perspektywie. Jak mówił Eugeniusz Twaróg, bankowość jest nudna, brak – jego zdaniem – banku dla generacji X.

Zwrócono też uwagę, że również regulatorzy nie powinni swoimi działaniami zmniejszać bezpieczeństwa na przykład przez zezwolenie na dostęp do rachunku bankowego dla podmiotów trzecich (np. PSD II), ale to bank nadal ponosi główne ryzyko.

Bohdan Szafrański/(ila)

Fot. CPBiI/Marzena Stokłosa