Dariusz Kułakowski powołany w skład Zarządu GPW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gpw.02.250x147GPW informuje, że na posiedzeniu Rady Giełdy 22 maja 2013 r. podjęto decyzję w sprawie zmian w Zarządzie Giełdy.

Dariusz Kułakowski, od 2006 r. Dyrektor Generalny ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, został powołany w jego skład, w którym ma sprawować funkcję członka oraz Chief Information Officer.

Decyzje dotyczące zmian w składzie Zarządu wejdą w życie pod warunkiem udzielenia na nie zgody przez KNF.

Dariusz KUŁAKOWSKI

Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science). Dariusz Kułakowski jest wieloletnim pracownikiem GPW. W latach 1993-1999 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Systemów Giełdowych, a w latach 1999-2001 Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki. W latach 2001-2003 pracował w PZU na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki. W latach 2003-2006 pełnił funkcje Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki oraz Dyrektora Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatora Technicznego Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 2006 r. ponownie związany z GPW.

Zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialnego za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

Źródło: www.gpw.pl