Dane nt. wyników branży leasingowej w 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bienkowski.robert.02.250xW 2013 r. branża leasingowa sfinansowała ruchomości i nieruchomości za 35,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 13 proc. Tak pozytywny wynik może być pewnym zaskoczeniem.

Jeszcze w II kwartale  2013 r. kiedy to dynamika dla ruchomości osiągnęła prawie 6 proc. przewidywano raczej, że wyniki branży nie będą się zasadniczo różnić od tych z roku poprzedniego. Jednak w III kwartale nastąpiło jednak duże przyspieszenie (wzrost o 16 proc.), kontynuowane również w ostatnim kwartale (wzrost o 30 proc.), co wpłynęło pozytywnie na ostateczne wyniki za cały ubiegły rok. Największe wzrosty nastąpiły w segmencie leasingu pojazdów, zarówno osobowych (wzrost o 19 proc.), jak i  użytkowych.

Warto również zauważyć, że coraz większą rolę w ofercie firm leasingowych pełni usługa pożyczki. Jej udział w ogólnym wolumenie sprzedaży jest większy o 0,5 proc. niż w roku ubiegłym, stanowiąc już 14,4 proc. finansowania oferowanego przez firmy leasingowe.

W bieżącym roku spodziewamy się kontynuacji wzrostów, które napędzane będą coraz lepszą koniunkturą w gospodarce i rozwojem inwestycji w szczególności w sektorze MSP. Oceniamy, że przy tempie wzrostu PKB na poziomie 3,2 proc. w skali roku, co prognozuje zespół analiz ekonomicznych mBanku, wartość całego rynku może osiągnąć w 2014 roku nawet 40 mld zł. Leasing jest barometrem dla całej gospodarki, dlatego ten branżowy optymizm jest bardzo pozytywnym prognostykiem na kolejne miesiące.

Robert Bieńkowski
Doradca Zarządu
mLeasing Sp. z o.o.