Dane GUS za II kwartał 2018 roku: wyższy wzrost konsumpcji, niższy inwestycji

Dane GUS za II kwartał 2018 roku: wyższy wzrost konsumpcji, niższy inwestycji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost PKB w relacji rok do roku na poziomie 5,1% w kw. II przy tempie 5,2% w kw. I oznacza kontynuację dobrej koniunktury.

Głównym czynnikiem wzrostu po stronie popytu była konsumpcja prywatna, z tempem wzrostu 4,9%. Wzrost spożycia ogółem odpowiada za blisko 3/4 wzrostu ogólnego popytu. Niespodzianką jest silny spadek dynamiki wzrostu inwestycji brutto w środki trwałe, z poziomu 8,1% w kw. I do 4,5% w kw. II. Według komunikatu GUS relacja tych inwestycji do PKB wyniosła w kw II tylko 16,2%, czyli tyle samo co rok temu. Zatem w obszarze inwestycji w dalszym ciągu nie mamy poprawy, pomimo prawdopodobnie znacznego wzrostu inwestycji publicznych.

Czytaj także: Gospodarka pracuje na najwyższych obrotach. GUS: PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr >>>

Dla przedsiębiorców problemami ograniczającymi inwestycje są nadal głównie rosnące ryzyko inwestycyjne spowodowane agresywnymi zmianami prawnymi oraz rosnące trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. W pierwszym półroczu saldo obrotów z zagranicą miało już ujemny wpływ na wzrost PKB: silnie ujemny w kw. I i jeszcze dodatni w kw. II. Ten stan rzeczy zapewne się utrzyma w najbliższych kwartałach.

Czytaj także: Silne obniżenie dynamiki inwestycji w II kw. 2018 roku >>>

Komentując dane GUS za I półrocze minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że według oceny MF tempo wzrostu PKB osiągnęło maksimum w I półroczu, zmniejszy się do 4,5% w II półroczu oraz do 3,8% w roku 2019.  Ta ocena wydaje mi się być realistyczna.