Czynniki globalne głównymi determinantami na krajowym rynku stopy procentowej w najbliższych dniach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.02.400x267Na rynku stopy procentowej koniec zeszłego tygodnia przyniósł wyraźne uspokojenie sytuacji zarówno na świecie jak i w kraju. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w piątek wyraźnie wyhamowały, czemu sprzyjało odreagowanie na rynku ropy naftowej, a także publikacja danych nt. amerykańskiego PKB za IV kw. 2014 r., które okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych.

W efekcie rentowności amerykańskich Treasuries spadły o 5 pb do 1,95%. Obniżyły się również nieznacznie kwotowania niemieckich papierów, wspierane skupem aktywów przez EBC. Mimo tych pozytywnych zmian na rynku globalnym w Polsce nie doszło do silniejszych zmian notowań. W kraju negatywny wpływ na wyceny mogła mieć deprecjacja złotego, którego kurs w relacji do euro wzrósł powyżej 4,10.

Spodziewamy się, że w najbliższych dniach zmiany notowań na rynku stopy procentowej będą determinowane głównie czynnikami globalnymi. W Polsce w tym tygodniu planowana jest jedynie publikacja indeksu PMI dla Polski.Biorąc pod uwagę ostatnie pozytywne tendencje zachodzące w gospodarce spodziewać się można pozytywnego odczytu, co będzie negatywnie oddziaływało na krótki koniec krzywej dochodowości.

We wtorek Ministerstwo Finansów powinno ogłosić harmonogram podaży papierów skarbowych w kwietniu oraz w całym II kw. 2015 r. Zgodnie z planem Ministerstwo Finansów w 2015 r. ma pozyskać środki w wysokości 154,8 mld PLN. Na koniec I kw. 2015r. stopień realizacji potrzeb pożyczkowych wzrósł do blisko 54%. Spodziewamy się, że MF będzie dążyło do wcześniejszej realizacji potrzeb tak, aby już w październiku rozpocząć prefinansowanie potrzeb przyszłorocznych (podobnie było też w zeszłym roku – resort finansów rozpoczął prefinansowanie na przełomie września i października). W pierwszych trzech miesiącach tego roku MF średnio w miesiącu plasowało papiery o wartości 11 mld PLN.

Zakładając, że w sierpniu wartość podaży zostanie mocno ograniczona, spodziewamy się miesięcznych podaży blisko 9-10 mld PLN. Niemniej w kwietniu podaż może wyraźnie wzrosnąć ze względu na wykup papierów serii PS0415 i wypłatę odsetek. Mimo wzrostu podaży spodziewamy się napływu netto środków na rynek, co powinno wspierać notowania papierów skarbowych.

150330.stopa.procentowa.01.550x

150330.stopa.procentowa.02.550x

 

150330.stopa.procentowa.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski