Czy VAT pozostanie kosztem kwalifikowalnym?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pieniadze.150xKomisja Europejska dyskutuje aktualnie na temat nowych zasad rozliczania inwestycji. Może się okazać bowiem, że od października 2014 samorządy nie będą mogły rozliczać podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego.

VAT jako koszt kwalifikowalny oznacza, że samorządy mogą refundować podatek z funduszy pozyskanych w ramach dotacji. Jeśli zasady finansowe na lata 2014 – 2020 się zmienią będzie to oznaczać, że wysokość dofinansowania będzie niższa o 23 procent. Kwota ta będzie podwyższać wkład środków własnych gmin.

Polska jest jedynym krajem w UE, który ma możliwość refundowania podatku VAT z otrzymanych dotacji. Ulga ta została nam przyznana w wyniku negocjacji. Aktualnie Węgry wystąpiły z podobnym rządaniem. Przypusza się, że inne krae UE rówież będą chciały podjąć negocjacje w tej sprawie.

Na przełomie września i października przedstawione zostaną projekty zarządzeń, które będą dyskutowane i negocjowane. Perspektywa odebrania nam przywilejów jest jednak bardzo bliska. Jak mówi Ewa Nowińska – ekspert do spraw funduszy europejskich: „Unia nie będzie nas traktować priorytetowo, bo nie należymy już do grona nowych członków”.

Źrodło: www.gazetaprawna.pl