Czy rząd zapłaci sołtysom?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zlotowki.monety.01.250xPosłowie przedstawili projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który zakłada przyznanie przewodniczącemu zarządu dzielnicy lub osiedla oraz sołtysowi miesięcznej diety w wysokości od 100 do 250 zł. Dla rządu oznacza to znalezienie w budżecie państwa dodatkowych 110 mln zł.

Rada Ministrów jest zdecydowanie przeciwna propozycji. Argumentuje swe stanowisko obecną sytuacją polskiej gospodarki. Poza tym rząd wyraża wątpliwości wobec koncepcji regulowania diet ze środków budżetu państwa.

W art. 37b ust. 5 projektodawcy wskazują, że gmina może ustalić zasady, na mocy których przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dodatkowa dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – taka propozycja nie wskazuje zatem na pokrycie ustalonych przez gminę zobowiązań przez budżet państwa.

Wątpliwości budzi także artykuł ustawy, na mocy którego środki na diety mają być przekazane na wniosek przewodniczącego rady gminy skierowany do ministra finansów.

Rada Ministrów zaopiniowała przedłożony jej projekt negatywnie. Według niej zaproponowane regulacje mogą budzić poważnie wątpliwości w kontekście konstytucyjno-ustrojowych rozwiązań w zakresie statusu jednostki pomocniczej gminy.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl