Czy o ochronie danych wiemy już wszystko? Forum Bezpieczeństwa Banków 2021

Czy o ochronie danych wiemy już wszystko? Forum Bezpieczeństwa Banków 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych obszaru bezpieczeństwa naszego państwa, ma gwarantować ochronę kluczowych sektorów gospodarki, obywateli oraz przedsiębiorców. Z tej racji wymaga on stałego monitorowania, rozwoju i rozbudowy. Postępująca cyfryzacja świata stwarza co prawda nowe możliwości dla sektora bankowego, ale równolegle zwiększa stawiane mu wymagania. Między innymi o tym będziemy rozmawiać podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji Forum Bezpieczeństwa Banków.

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Schrems II, skutki Brexitu, wdrażanie kodeksów branżowych, przepisy krajowe rodzące wątpliwości interpretacyjne oraz przygotowanie wzorcowych dokumentów dla firm – to główne wyzwania związane z dostosowywaniem się do wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych!

Od 25 maja 2018 roku, czyli dnia, w którym kraje unijne musiały zacząć stosować przepisy RODO, minęły niemal trzy lata. Wciąż jednak problematyka ochrony danych osobowych – w dużej mierze dzięki pandemii, ale nie tylko – nie zeszła na drugi plan. Co więcej, wiele kwestii nadal nie zostało rozwiązanych i w 2021 roku będą one kolejnymi wyzwaniami.

Udział w Forum jest doskonałą okazją do czynnego uczestnictwa w dyskusjach poświęconych aktualnym wyzwaniom, związanym ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów, takich jak – wynikające z rozwoju gospodarki cyfrowej – zagrożenia praw i wolności obywatelskich, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu. W jego trakcie przedstawione i omówione zostaną także stanowiska nadzorcy w wielu kwestiach z tego obszaru.

Ale to nie wszystko! W tym roku w trakcie Forum Bezpieczeństwa Banków zajmiemy się też kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wspólnie będziemy określać i wyłapywać trendy, które bezpośrednio będą wpływać na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 2021 roku. Sprecyzujemy co będzie najważniejsze – zarówno dla instytucji obowiązanych, jak i organów państwowych. Przedstawimy znaczące dla rozwoju AML i CFT czynniki, omówimy też czekające nas nowe wyzwania. Spróbujemy również zdefiniować, jakich zmian możemy się w tych kwestiach spodziewać.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne spotkanie z ekspertami, praktykami i przedstawicielami nadzoru.

Forum Bezpieczeństwa Banków

6 maja 2021 r.

www.aleBank.pl/FBB