Czy inwestowanie w rubla jest opłacalne?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pietrzak.robert.215xNa przestrzeni ostatniego roku rubel przeszedł długą drogę od statusu jednej z najsłabszych walut w 2014 roku, do wejścia do czołówki najsilniejszych walut w pierwszych miesiącach 2015 roku.

Od początku bieżącego roku rubel umocnił się względem dolara o około 17 proc., a w stosunku do euro prawie o 23 proc. Z czego wynika obserwowana siła rubla na szerokim rynku? Czy inwestycja w tę walutę jest cały czas opłacalna?

Zeszłoroczne osłabienie rosyjskiej waluty było spowodowane przez dwa istotne czynniki. Po pierwsze byliśmy świadkami rekordowych spadków notowań ropy naftowej na światowych rynkach, od których w znaczniej mierze zależy poziom rozwoju gospodarczego Rosji. Inwestorzy wyprzedawali rubla w obawie, że tamtejsza gospodarka może stanąć w obliczu kryzysu spowodowanego intensywnym spadkiem cen ropy. Drugim z czynników stojących za zeszłoroczną przeceną rubla był konflikt militarny na wschodzie Ukrainy i wcześniejsza aneksja Krymu. W związku z tymi wydarzeniami Unia Europejska wraz ze Stanami Zjednoczonymi zdecydowały się na nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję, tym samym znacznie osłabiając sytuację gospodarczą w tym kraju.

Jednak problemy wpływające na przecenę rubla zostały w pewnej mierze zażegnane. Notowania ropy naftowej odbiły się od dna i obecnie wartość baryłki typu Brent wycenia się na 66 dolarów. Sytuacja na Ukrainie uspokoiła się i bardzo prawdopodobne, że w niedługim czasie uda się wypracować porozumienie pomiędzy walczącymi stronami. Gdyby do tego doszło, zachodnie państwa prawdopodobnie zdecydowałyby się na zniesienie sankcji gospodarczych, a to znacznie przyspieszyłoby poziom wzrostu gospodarczego w Rosji.

Istnieją jednak czynniki, które mogą stanąć na przeszkodzie dalszej aprecjacji rubla. Przewodnicząca banku centralnego Rosji Elvira Nabiullina stwierdziła podczas konferencji w Moskwie, że oczekuje szybkiego powrotu inflacji do poziomów z zeszłego roku i w związku z tym bank centralny będzie kontynuował obniżanie stóp procentowych, które w chwili obecnej wynoszą 12,5 proc. To powinno wpłynąć na deprecjację rubla na szerokim rynku. Poza tym mocna waluta jest negatywnie postrzegana przez przedstawicieli rosyjskiego rządu jako czynnik silnie ograniczający konkurencyjność eksportu, a zwłaszcza wpływów ze sprzedawanej ropy naftowej.

Zatem wygląda na to, że w najbliższej perspektywie rubel może się jeszcze umocnić na fali rosnących notowań ropy naftowej. Mimo to należy pamiętać, że inwestycja jest obarczona sporym ryzykiem. Nie wiemy, na jak dynamiczną ścieżkę obniżek stóp procentowych zdecyduje się bank centralny Rosji. Dodatkowo trzeba pamiętać, że niewykluczony jest także powrót cen ropy naftowej do trendu spadkowego, co mogłoby spowodować kolejną falę deprecjacji rosyjskiej waluty. Ponadto należy mieć na uwadze, że konflikt na Ukrainie nie został jeszcze oficjalnie zakończony, więc cały czas obowiązują sankcje gospodarcze nałożone na Rosję.

Podsumowując, w średniej perspektywie rubel może jeszcze się umacniać, ale w dłuższym terminie jego notowania powinny powrócić do trendu spadkowego.

Robert Pietrzak
HFT Brokers Dom Maklerski S.A.