Częstochowa dofinansuje in vitro

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

niemowle.250xW czwartek, 18 października 2012, radni Częstochowy zadecydowali o możliwości dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. 3 tys. zł to kwota, o którą małżeństwa mogą się starać jednorazowo. Wśród warunków koniecznych jest posiadanie stałego meldunku od co najmniej roku.

Uchwała określa także wiek kobiety: między 20 a 37 lat oraz informuje, że pozostałe koszty będą ponosić pacjenci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Aby otrzymać dofinansowanie pary muszą być zakwalifikowane do leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu czyli Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu. Trzeba będzie także udokumentować wcześniejsze leczenie niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem.

Pomysłodawcą dofinansowania in vitro jest prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD), który swą propozycję argumentował ujemnym przyrostem naturalnym w latach ubiegłych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych metodą wydatkowania środków powinien być miejski program zdrowotny. Miasto zleciło przygotowanie takiego programu Polskiemu Towarzystwu Medycyny Rozrodu. Będzie on nosił nazwę „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014”.

Na program przeznaczonych jest 110 tys. zł. Wielkość popilacji miasta potrzebującej leczenia bezpłodności metodą in vitro obliczono na około 160 par.

Źródło: www.samorzad.lex.pl