Czat z wiceminister Magdaleną Młochowską: samorządy będą bardziej samorządne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

laptop.01.250x- Nie proponujemy żadnych rozwiązań odgórnych. O skorzystaniu z proponowanych rozwiązań samorządy zdecydują same - przekonywała zajmująca się w MAC współpracą z samorządami wiceminister Magdalena Młochowska podczas czwartkowego czatu na Serwisie Samorządowym PAP. Internetowe spotkanie wzbudziło rekordowe zainteresowanie czytelników serwisu.

Do 11 lutego trwają publiczne konsultacje założeń projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokument dostępny jest na mamzdanie.org.pl, gdzie każdy może zabrać głos i poznać poglądy innych. Jednocześnie trwają konsultacje międzyresortowe tego dokumentu. Cel proponowanych zmian to m.in.:

  • zwiększenie samodzielności i elastyczności organizacyjnej samorządów,
  • ułatwienie współpracy,
  • poprawa procedur realizacji zadań.
  • dobrowolne łączenia samorządów,

Ale nic na siłę. Wszystkie rozwiązania proponowane w założeniach do projektu ustawy mają być dla samorządów dobrowolne. – Czy nie sądzi Pani, że ograniczacie gminom ich samorządność? Może ten pomysł zastosować do administracji rządowej?- pytała intenautka „Anna”.

– Te propozycje mają służyć właśnie zwiększeniu swobody działań samorządów. Dają samorządom większą możliwość wyboru, jak realizować zadania. Jeżeli samorząd nie zechce skorzystać z naszych propozycji, to jego sytuacja się nie zmieni – tłumaczyła min. Młochowska.

Na pytanie „Piotrka” uściślała: – Nie proponujemy w tej chwili żadnej reformy. Proponowana przez nas ustawa to ułatwienia dla samorządów w wykonywaniu zadań.

Oszczędności, ale niekoniecznie zwolnienia

– Jeżeli samorządy zdecydują się na połączenie, a z tego wynikną oszczędności, wszystkie pieniądze pozostaną w samorządach – wyjaśniała wiceminister, odpowiadając m.in. na pytania internautów „George1” i „Tomasz_Ariel”. Ten ostatni pisał: – Propozycja łączenia gmin jest bardzo racjonalna. Z moich analiz wynika, że są w Polsce gminy, w których koszty administracji przekraczają lub są bardzo blisko połowy kwoty dochodów własnych.

– Najmniejsze jednostki rzeczywiście charakteryzują się wysokimi kosztami administracyjnymi. Koszty funkcjonowania gmin poniżej 5 tys. mieszkańców są per capita ok. 20 proc. wyższe od kosztów funkcjonowania gmin powyżej 20 tys. mieszkańców – wyliczała min. Młochowska. Tak samo przedstawia się sytuacja najmniejszych i największych powiatów.

„Stokrotka” niepokoiła się o to, czy nowa ustawa nie spowodują zwolnień wśród urzędników samorządowych.

– Samorządy będą mogły wydawać zaoszczędzone pieniądze zgodnie z przyjętą strategią. Może to oznaczać, że zatrudnienie zostanie na tym samym poziomie, lub że więcej środków pójdzie na inwestycje – tłumaczyła min. Młochowska. Odpowiadając na pytanie „Anny” dodawała: – Nie jest wcale powiedziane, że pracownicy stracą pracę. Może zmieni się zakres ich obowiązków.

Powiatów nie likwidujemy

Zmiany planowane w założeniach do projektu nie oznaczają likwidacji powiatów.

– Jedyne, co proponujemy, to zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia się jednostek. Nie wprowadzamy żadnych odgórnych zmian podziału terytorialnego kraju – podkreślała wiceminister, odpowiadając „Markowi_M”, który prosił, by jasno i zdecydowanie zadeklarować, czy są plany likwidacji niektórych powiatów.

– To samorządy wiedzą najlepiej, czy jakieś zadania lepiej byłoby wykonywać w porozumieniu z innymi samorządami. Nie proponujemy również odgórnych zmian w podziale terytorialnym kraju. Chcielibyśmy jednak, aby taka debata się odbyła, tak aby również mieszkańcy mogli wyrazić swoje poglądy.

Wspólne usługi

Założenia do projektu ustawy przewidują tworzenie wyspecjalizowanych jednostek, które wykonywałaby tę samą usługę dla kilku gmin czy powiatów. Chodzi np. o usługi księgowe. „Szefowa” pytała, czy chodzi o zlecanie takich usług na zewnątrz. Jak tłumaczyła minister Młochowska, zadania cały czas będą wykonywane przez samorząd lub jednostki mu podległe.

– Chodzi jednak o to, aby zadania m.in. z zakresu księgowości mogła wykonywać wyspecjalizowana jednostka dla różnych jednostek organizacyjnych samorządu czy też dla kilku samorządów. Wszystko jednak zależy od tego, czy samorządy zdecydują się na wprowadzenie tego rozwiązania – zaznaczała wiceminister.

Po raz kolejny podkreślała, że przymusu nie będzie. Na wątpliwości „Burmistrza_w_k” odpowiadała: – Jeżeli Pana zdaniem pomysł dotyczący księgowych nie jest słuszny, to po prostu nie skorzysta Pan z propozycji, które przedstawiamy. Nie ma tu żadnych nakazów.

Kiedy?

Założenia ustawy są w trakcie konsultacji. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego może zaopiniować projekt na lutowym posiedzeniu, po czym zostanie on skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów, a potem na posiedzenie Rady Ministrów. Sama ustawa powinna być uchwalona jeszcze w tym roku, tak aby jej zapisy mogły obowiązywać od początku 2014 roku.

Min. Młochowska zamierza w najbliższym czasie spotkać się z samorządowcami w kilku województwach. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 1 lutego podczas Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.

– Samorządy najlepiej wiedzą, jak realizować zadania, dlatego korzystam z ich mądrości i doświadczenia – przekonywała min. Młochowska.

Zapis całego czatu dostępny na stronie Samorzad.PAP.pl

źródło: www.mac.gov.pl