Credit Agricole: finalne dane o PKB powyżej wstępnego szacunku

Credit Agricole: finalne dane o PKB powyżej wstępnego szacunku
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie ze środową publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (5,1%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,6% kw/kw wobec wzrostu o 1,0% w IV kw.

#KrystianJaworski z #CreditAgricole: czynnikiem ograniczającym skalę przyspieszenia wzrostu gospodarczego były #inwestycje #PKB #GUS

Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy był wyższy wkład zmiany zapasów (1,9 pkt. proc. wobec 0,1 pkt. proc. w IV kw. ub. r.). Trudno jest jednoznacznie zinterpretować wyraźną zmianę w tej kategorii. Z jednej strony może ona sygnalizować początkową fazę cyklu gospodarczego – firmy oczekując silnego ożywienia gospodarczego w przyszłości tworzą bufor zapasów aby móc zaspokoić zwiększony popyt na ich produkty w przyszłości. Z drugiej strony, wzrost zapasów może również wystąpić w końcowej fazie ożywienia gospodarczego – nagły spadek popytu zaskakuje przedsiębiorców, co prowadzi do nagromadzenia niesprzedanych produktów. Nam bliższa jest druga interpretacja. Wsparciem dla takiej oceny jest silne zmniejszenie dynamiki eksportu (do 1,1% r/r w I kw. wobec 8,2% w IV kw.) sygnalizujące osłabienie popytu zagranicznego związane ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Pomimo jednoczesnego spowolnienia importu (z 8,9% r/r w IV kw. do 3,5%) wkład eksportu netto zmniejszył się w I kw. o 1,2 pkt. proc. w porównaniu do IV kw., co było głównym czynnikiem ograniczającym wzrost gospodarczy w I kw.

Czytaj także: GUS: PKB wzrósł o 5,2 proc. rdr w I kw. 2018 roku >>>

Lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji

W I kw. odnotowano lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji (do 4,8% r/r wobec 5,0% w IV kw.), które było spójne z odnotowaną w I kw. niższą dynamiką realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce narodowej. Ze względu na zwiększenie wagi spożycia prywatnego w PKB pomiędzy IV i I kw., wkład konsumpcji do wzrostu PKB zwiększył się jednak do 3,0 pkt. proc. w I kw. wobec 2,5 pkt. proc. w IV kw. i ukształtował się na najwyższym poziomie od IV kw. 2008 r.

Sektor publiczny napędza inwestycje

Czynnikiem ograniczającym skalę przyspieszenia wzrostu gospodarczego były inwestycje. Ich dynamika zwiększyła się do 8,1% r/r wobec 5,4% r/r w IV kw., jednak ze względu na zmniejszenie wagi nakładów na środki trwałe w PKB pomiędzy IV i I kw., ich wkład do wzrostu PKB zmniejszył się o 0,5 pkt. proc. Uważamy, że do przyspieszenia nakładów inwestycyjnych przyczyniły się inwestycje publiczne realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Z kolei dynamika inwestycji przedsiębiorstw najprawdopodobniej obniżyła się w I kw. w porównaniu do IV kw. ub. r. ze względu na oddziaływanie efektu wysokiej bazy. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek dynamiki inwestycji firm zatrudniających co najmniej 50 osób w I kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec można oczekiwać, że dynamika inwestycji gospodarstw domowych w I kw. kształtowała się na podobnym poziomie jak w IV kw.

Koniec cyklu wzrostowego

Opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym I kw. 2018 r. był szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy średniorocznej dynamiki PKB w 2018 r. (4,3% r/r w 2018 r. wobec 4,6% w 2017 r.). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 11 czerwca

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.