Co polscy pracownicy myślą o programach prozdrowotnych?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Najnowsze wyniki międzynarodowego raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”.

Celem raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego na zlecenie Bupa w Polsce, Australii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii była analiza oczekiwań pracowników i pracodawców wobec działań prozdrowotnych oraz zestawienie wyników z krajów o porównywalnym modelu ekonomicznym.

Wyniki wskazują, że co trzeci badany w Polsce uważa, że pracowałby wydajniej, gdyby był zdrowszy niż aktualnie. Natomiast brak działań prozdrowotnych w firmie jest negatywnie oceniany przez pracowników, choć nie jest to bardzo istotnym czynnikiem skłaniającym do rezygnacji z pracy. Natomiast przy poszukiwaniu nowej pracy ten aspekt ma duże znaczenie – podkreśla to aż 43% badanych w Polsce. Co równie ważne, aż 45% polskich pracowników oczekuje wsparcia i inicjatywy pracodawców w zakresie zdrowia psychicznego, czyli zapobieganiu skutkom przewlekłego stresu. W dalszej kolejności wskazywana jest profilaktyka chorób układu krążenia. Wyniki te najbardziej zbliżone są do deklaracji pracowników w Hiszpanii. Respondenci rzadko jednak wiązali dobry stan swojego zdrowia z działaniami dostępnymi w miejscu pracy. Zatem polscy przedsiębiorcy mają jeszcze wiele do zrobienia w obszarze profilaktyki i wsparcia dla zdrowia w pracy, a jest to niezwykle istotne, aby utrzymać pracowników w dobrej formie.

dr Grzegorz Juszczyk
Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej
Grupy LUX MED