Cięcia RPP: czy będą skuteczne?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krzywda.monika.akcenta.01.266x400Skala cięć dokonanych przez RPP okaże się najprawdopodobniej zbyt słaba by przeciwdziałać czynnikom deflacyjnym w najbliższym miesiącu. Skuteczność przeprowadzonych w 2013 r.cięć (o 150 pkt.) na  stopie referencyjnej pozwala jednak progozować, że zamknięcie całego cyklu redukcji, wciąż wysokiego poziomu stóp, wywoła poprawę koniunktury w polskiej gospodarce.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że otoczenie zewnętrzne tzn. pogarszający się w ostatnim czasie klimat inwestycyjny w Niemczech, nieefektywna ekspansywna polityka monetarna prowadzona przez EBC oraz zauważalne spowolnienie koniunktury w całej strefie będą negatywnie oddziaływać na polską gospodarkę także w dłuższym okresie.

Monika Krzywda,
AKCENTA