Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości

FN 2014/04-06 (kwiecień – czerwiec 2014)

fn.2014.k2.okladka.322x400Finansowanie Nieruchomości (kwiecień – czerwiec 2014)

 • Program pomocy państwaw nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – Mieszkanie dla Młodych
 • korelacja stopy procentowej do podaży i popytu na nieruchomości w Anglii w latach 2001-2012
 • Dziesięć lat polskiego rynku mieszkaniowego w Unii Europejskiej i w AMRON
 • Atrakcyjność inwestowania nieruchomości komercyjnych w miasteczkach lotniskowych
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

FN 2013/01-03 (styczeń-marzec 2013)

fn.2013.k1.okladka.150x212Finansowanie Nieruchomości (styczeń-marzec 2013)

 • Warto dzielić się tym, co my już wiemy. Rozmowa z dr. n. techn. Andrzejem Bratkowskim, laureatem pierwszej edycji Nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości „Szklane Domy”.
 • Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne.
 • Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego
 • Jaka szansa na boom budowlany
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2012)

fn.2012.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2012)

 • Wpływ uczelni na rozwój rynku nieruchomości i społeczności lokalnej – przykład z Kaliforniirozmowa z dr. Richardem R. Rushem
 • Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce Lech Kurkliński
 • Gospodarka mieszkaniowa gminy – potrzeba zmiany zasad ochrony lokatorów Bolesław Meluch
 • Kryzys w sektorze budowlanym Polski i metoda jego pomiaru Marek W. Zdyb
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (kwiecień – czerwiec 2012)

fn.2012.k2.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (kwiecień – czerwiec 2012)

 • O szoku regulacyjnym konkurencyjności i rozwoju sektora bankowego – rozmowa z prof. dr. hab. Stanisławem Kasiewiczem
 • Europa oszczędza w kasach budowlanych – Jacek Furga
 • Zbieżność tendencji rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych regionach w Polsce – Grażyna Baldowska, Robert Leszczyński, Barbara Myszkowska
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2011)

fn.2011.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2011)

 • PIOTR CYBURT – Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego: Na rynku nieruchomości w Polsce nie było i nie ma kryzysu
 • Maciej Jasiński: Bank i hipoteka – problem czy skuteczne narzędzie?
 • Ewa Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności
 • Piotr Cegielski: Zastosowanie dwumianowego modelu wyceny opcji na rynku nieruchomości
 • Bolesław Meluch: Społeczne Grupy Mieszkaniowe – nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (styczeń – marzec 2011)

fn.2011.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń – marzec 2011)

 • Sprostać wyzwaniom – rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Bryxem, Prorektorem Szkoły Głównej Handlowej, Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości
 • Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym – Andrzej Chwalczuk, Lech Kurkliński
 • Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej? – Krzysztof Czerkas
 • Istota nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego – Elżbieta Gołąbeska, Barbara Melcer, Katarzyna Minczewska
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2010)

fn.2010.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec – wrzesień 2010)

 • Reputację buduje się latami Rozmowa z Jackiem Fotkiem, Prezesem Zarządu BondSpot S.A.
 • Polski list zastawny – bilans po 10 latach.
  Piotr Cyburt
 • Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych.
  Zbigniew Krysiak
 • Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.
  Krzysztof Czerkas
CZYTAJ WIĘCEJ
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (październik – grudzień 2009)

fn.2009.k4.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (październik – grudzień 2009)

 • Z kryzysu należy wyciągać wnioski na przyszłość
 • Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem
 • Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości
 • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFIN
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1