Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

logo.ftbs.01.400x200

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

14 – 15 września 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie

ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Tegoroczna edycja odbędzie sie pod hasłem:

 

„Rok 2015 – czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych
w bankowości spółdzielczej”.

 

Najważniejszym celem Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.

 Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Zgłoszenie uczestnictwa:

 flbs.foto.01.600xflbs.foto.02.600xflbs.foto.03.600xwww.aleBank.pl/FLBS   

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

logo.ftbs.01.400x200

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

9-10 września 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie

ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)

 

Wśród prelegentów m.in.:

banka.jerzy.01.75x75Jerzy Bańka
Wiceprezes Związku Banków Polskich

dziekonski.olgierd.01.75x75Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

groszek.mieczyslaw.01.75x75Mieczysław Groszek
Wiceprezes Związku Banków Polskich

kleina.kazimierz.01.75x75Kazimierz Kleina
Senator RP

kwasniak.wojciech.01.75x75Wojciech Kwaśniak
Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

olejniczak.cezary.01.75x75Cezary Olejniczak
Poseł na Sejm RP

pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

pruski.jerzy.01.75x75Jerzy Pruski
Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

sawicki.marek.01.75x75Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

skowronska.zabowka.krystyna.01.75x75Krystyna Majerczyk – Żabówka
Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

wendel.iwona.01.75x75Iwona Wendel
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Głównymi zagadnieniami forum są: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Zgłoszenie uczestnictwa:

 

flbs.foto.01.600x

flbs.foto.02.600x

flbs.foto.03.600x

 

www.aleBank.pl/FLBS

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010

flbs.200x

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010
13-14 września 2010 r., Hotel Gromada w Warszawie

Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi i możliwości ich sprostania w celu przezwyciężenia „niemocy” sektora banków spółdzielczych w przyspieszeniu tempa wzrostu rozwoju

 

Forum jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Zostało poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wźieło dział ponad 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA. Głównymi zagadnieniami Forum były:

  • ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej,
  • konomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej,
  • perspektywy rozwoju,
  • propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

Obrady otworzyli Prezes Związku Banków Polskich p. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezesi banków zrzeszających: p. Danuta Kowalczyk (MR Bank), p. Paweł Pawłowski (GBW), p. Mirosław Potulski (BPS).

100914.flbs.01.420x

Podczas sesji i paneli dyskusyjnych rozmawiano o szansach i wyzwaniach stojących przed bankowością spółdzielczą, pozycji konkurencyjnej lokalnych instytucji finansowych.

100914.flbs.02.420x

W ostatniej części odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości – polityków oraz przedstawicieli administracji państwowej. W debacie udział wzięli Posłowie: p. Krystyna Skowrońska, Sławomir Neumann, Stanisław Stec, Jacek Zacharewicz, Wiesław Janczyk, Marek Wikiński oraz przedstawiciele rządu: p. Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Artur Ławniczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

100914.flbs.03.420x

100914.flbs.04.420x

Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, której głównym punktem był konkurs wiedzy o Biurze Informacji Kredytowej. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody.

Tutaj mogą Państwo pobrać: Program konferencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1