Debaty

Debaty

2013.06.18 – Bezpieczeństwo, a rozwój. Czy sektor bankowy ma szanse nadal być motorem polskiej gospodarki. Jakie są koszty regulacji?

hb.2013.belka.01.640x32.gif

bank.01.200x67

Debata Miesięcznika Finansowego BANK

„Bezpieczeństwo, a rozwój.
Czy sektor bankowy ma szanse nadal być motorem polskiej gospodarki.
Jakie są koszty regulacji?”

18 czerwca 2013 r., godz. 17:00 – 18:30, hotel Hilton w Warszawie

 

Debata Miesięcznika Finansowego BANK, zorganizowana w ramach głównych uroczystości Rankingu „50 największych banków w Polsce 2013”.

Debata miała na celu nakreślenie perspektyw rozwoju polskiego sektora bankowego. Od paru lat jest on pod ogromną presją ze strony Brukseli, aby zwiększyć kontrolę państwa nad instytucjami finansowymi.

IMG 1272.600x274

Dla wielu naszych bankowców to swoista „zbiorowa kara” za błędy banków „starej Unii”. W kryzysie po roku 2008 nie upadał ani jeden polski bank i nasze państwo nie wydało ani złotówki aby je ratować! Co więcej cały sektor ma rok do roku ma znakomite wyniki finansowe. O co więc chodzi!?

Politycy UE nie kryją, że chcą zmniejszyć udział sektora bankowego w gospodarce całej Wspólnoty przez narzucenie mu kosztownych mechanizmów regulacyjnych i kontrolnych. To spory problem dla polskich banków, które muszą pomóc polskiemu państwu w znalezieniu kapitału na dokończenie inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych, aby dogonić kraje „starej” Unii. Tymczasem naszym bankom brakuje kapitału z rynku wewnętrznego, a skala ubankowienia Polski na tle wielu krajów UE pokazuje, że jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Uczestnicy debaty:

 • zaleska.malgorzata.01.100x150Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
 • burliga.andrzej.01.100x150Andrzej Burliga – Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
 • cyburt.piotr.01.100x150Piotr Cyburt – Prezes Zarządu, BRE Bank Hipoteczny SA
 • jagiello.zbigniew.01.100x15Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
 • juda.piotr.02.100x150Piotr Juda – Prezes Zarządu, Toyota Bank Polska SA
 • kalicki.krzysztof.04.100x150Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA
 • mironczuk.tomasz.05.100x150Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • pietraszkiewicz.krzysztof.01.100x150Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Debatę poprowadził:

 • brzeg.wielunski.stanislaw.03.100x150Stanisław Brzeg-Wieluński – Redaktor naczelny MF BANK

IMG 1278.600x400 

hb.2013.belka.01.640x32.gif

hb.2013.belka.01.640x32.gif

Konferencja organizowana w ramach projektu:

hb.logo.300x100

hb.2013.belka.01.640x32.gif

hb.2013.belka.01.640x32.gif

CZYTAJ WIĘCEJ
Debaty

Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne

usaue.logo.01.400x267

Konferencja Naukowa

TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO HANDLOWE I INWESTYCYJNE

– nowy etap współpracy USA – UE

2 czerwca 2014 r., Klub Bankowca w Warszawie

 

Dyskusja nad Umową w sprawie Inwestycji i Handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTiP) rozpoczęła się w 2011 r. To jest logiczny krok w stronę uporządkowania relacji handlowych i inwestycyjnych obu kontynentów w okresie globalnego przyspieszenia, rozwoju regionalnych inicjatyw integracyjnych oraz wzmocnienia znaczenia firm międzynarodowych.

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, realizacja TTiP może przynieść znaczące korzyści gospodarcze tak dla Unii Europejskiej (119 mld EUR rocznie), jak i dla USA (95 mld EUR) rocznie. Pośrednio, rezultaty TTiP będą miały wpływ polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy na relacje UE-USA, a tym samym na relacje Polska-USA. Na przykład zniesienie handlowych barier pozataryfowych w handlu inwestycyjnych może przyczynić się do znacznego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

To sytuacja, w której niezbędna jest analiza procesu negocjacyjnego TTiP oraz przedstawienie opinii publicznej podstawowych kwestii dotyczących: uwarunkowań podjęcia negocjacji, typu oraz istoty problemów negocjacyjnych, potencjalnych efektów sektorowych negocjacji. Analiza powinna również odnosić się do negocjacji w perspektywie relacji sektorów finansowych USA-UE, w tym sektorów bankowych obu kontynentów.

 

Tematyka

W konferencji, zainicjowanej przez Forum Ruchu Europejskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, biorą udział badacze z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci ds. funkcjonowania sektora bankowego oraz eksperci z trzeciego sektora.

Na spotkaniu podejmowana jest następująca problematyka:

 • Wymiar polityczny, handlowy i społeczny negocjacji TTiP (w tym: aspekty polityczne porozumienia, problemy na tle handlu rolnego, harmonizacji kwestii społecznych oraz zasad przepływu osób w przestrzeni transatlantyckiej)
 • Wymiar finansowy negocjacji TTiP (w tym: polityka pieniężna, problematyka sektora bankowego, systemy finansowego obu kontynentów)
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1