kf.2014.k1.okladka.150xKurier Finansowy (styczeń - marzec 2014):

  • Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego.
  • Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy.
  • Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej.
  • Finanse publiczne - strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga?
  • Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo... Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi.

KF 2014.01-03 (styczeń – marzec 2014)

KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Ubezpieczenia: MŚP w pułapce luki ubezpieczeniowej

kf.2014.k1.foto.016.a.313x400W Polsce aktywnie działa ok 1,9 mln przedsiębiorstw sektora MŚP, z czego 95,8 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy sektora MŚP zapewniają 70 proc. miejsc pracy w Polsce i tworzą prawie 50 proc. PKB. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie działają w zmiennym otoczeniu i wzrastającej konkurencji, a ich funkcjonowaniu towarzyszy niepewność.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Finanse publiczne: Finanse publiczne – strategia i taktyka

kf.2014.k1.foto.022.344x400Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga? Jak wciągnąć go w zasadzkę? Jak przeformować szyk bojowy podczas trwającej bitwy? Strategia natomiast to działania, które wykraczają poza doraźną zręczność na polu walki i wymagają dalekosiężnego wizjonerstwa: jakie są zasadnicze cele wojny, do której przystępujemy? W jakim czasie i jakim kosztem możemy je osiągnąć? Jak powinny przebiegać najważniejsze kampanie?

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Banki: Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro

kf.2014.k1.foto.035.400xOstatni kryzys finansowy obnażył wzajemny brak zaufania obserwowany właściwie u wszystkich uczestników rynku finansowego. Negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy bardzo mocno odczuły banki, których funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jest bardzo silnie uzależnione od relacji budowanych niekiedy latami. Zaufanie jest niewątpliwie istotną determinantą rozwoju globalnego rynku finansowego, natomiast jego brak zagraża prowadzonej przez instytucje finansowe, zwłaszcza banki, działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Punkt widzenia: Kształcić dla wolnego rynku czy dla wolności wyboru?

kf.2014.k1.foto.042.306x400Ubiegłoroczny IX Kongres Ekonomistów Polskich obradował nad kwestią: czy obecny kryzys gospodarczy, a w szczególności finansowy, oznacza kryzys w nauce ekonomii? Podnosząc rozwój wyrafinowanych modeli i teorii, wskazywano, że utrata wrażliwości na moralne wskazania sprawiła, że ekonomia straciła zdolność analizowania swoich własnych błędów, co stanowi warunek sine qua non naprawy istniejącego stanu rzeczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Punkt widzenia: Nie jestem ekonomistą, ale… Nadzieja jest mi również potrzebna – nawet jeśli oznacza wiarę w polityków

kf.2014.k1.foto.047.250xW ostatnich trzech felietonach przedstawiałem Państwu osobistą skromną opinię co do kilku najważniejszych spraw mojego pokolenia – pokolenia 30-40-latków, którzy już sporo w życiu przeszli, a jeszcze sporo przed nimi. Pisałem o kontrowersyjnej reformie otwartych funduszy emerytalnych, o problemach mieszkaniowych młodego człowieka i o najważniejszej, a zarazem najtrudniejszej sprawie, jaką jest wychowanie naszych dzieci.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

Punkt widzenia: Chciwość jest dobra

kf.2014.k1.foto.049.400xW 1987 r. w niewiele się działo. Festiwal Eurowizji wygrał Johnny Lognana, a Noor Hassanali został prezydentem Trynidadu i Tobago. W katowickim Spodku po raz pierwszy w Polsce zagrała Metallica, a trzy miesiące później Modern Talking. Rządem przewodził Messner, a krajem Jaruzelski. W Puszczy Białowieskiej do odstrzału dewizowego przeznaczono 40 żubrów. Średnia płaca w Polsce wynosiła 29 tys. zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1