fn.2012.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2012)

  • Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości - rozmowa z prof. Davidem Smithem
  • Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków - Małgorzata Zaleska
  • Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego - Bolesław Meluch
  • Modele covered bonds w Europie - Otmar M. Stöcker

FN 2012/01-03 (styczeń – marzec 2012)

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków No breakthrough in real estate financing

fn.2012.k1.foto.004.150xMiniony rok obfitował nie tylko w wydarzenia związane z eskalacją kryzysu na rynkach finansowych oraz w finansach publicznych niektórych krajów, ale był także bogaty w zakresie publikacji projektów i wdrażania kolejnych przepisów prawnych odnoszących się m.in. do działalności kredytowej banków i innych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w świetle Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego z dnia 16 września 2011 r.

fn.2012.k1.foto.008.150x28 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, która została uchwalona przez Sejm 16 września 2011 r. W związku z potrzebą wypracowania standardów prowadzenia instrumentów chroniących nabywcę, Związek Banków Polskich przygotował rekomendacje dla banków, które będą zainteresowane prowadzeniem mieszkaniowych rachunków powierniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: XXI Konferencja w Spale – cz. II

fn.2012.k1.foto.012.150xW poprzednim numerze „FN” opublikowaliśmy cz. I wystąpień ze spalskiej Konferencji. Kontynuując – prezentujemy zapis refleksji wygłoszonych przez Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz „Założenia polityki mieszkaniowej państwa” – projekt przygotowany przez uczestników spotkania.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: Hotele w gospodarce polskiej – zarys rozwoju, ekonomiki i ryzyka Hotels in the Polish economy – an outline of the development, economics and risk

fn.2012.k1.foto.034.150xHotele stanowią istotny element każdej gospodarki. Są nieruchomościami komercyjnymi generującymi dochody właścicielom, tworzącymi miejsca zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio oraz stanowiącymi magnes dla turystów i podróżujących biznesowo, wspierając w ten sposób obroty w innych gałęziach gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: Modele covered bonds w Europie: najistotniejsze elementy stosowanych struktur prawnych1 Covered Bond Models in Europe: Fundamentals on legal structures

fn.2012.k1.foto.040.150xPoczynając od 1995 r., w większości państw europejskich wprowadzono nowe lub w istotnym zakresie znowelizowano dotychczasowe przepisy dotyczące covered bonds. Ich historia sięga ponad 230 lat wstecz, może więc dziwić fakt że w wielu krajach proces rozwoju tego instrumentu rynku kapitałowego rozpoczął się dopiero w ostatnich kilku latach3.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Sprawozdania | VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej

W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, zorganizowany przez Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach Związku Banków Polskich, przy współudziale Centrum AMRON.

CZYTAJ WIĘCEJ
Centrum AMRON
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Raporty: Raport AMRON-SARFiN – IV kwartał 2011 r.

WSTĘP – O RAPORCIE
W tej edycji prezentujemy wyniki IV kwartału 2011 r. odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów oraz porównujemy wyniki całego minionego roku 2011 do roku 2010 i lat poprzednich. Dla tych z Państwa, którzy zawodowo interesują się rynkiem kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowym, przygotowaliśmy wersję rozszerzoną, zawierającą bardziej szczegółowe informacje wzbogacone dodatkowymi analizami.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1