FN 2009/01-03 (styczeń – marzec 2009)

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Redaktor Naczelna FN: styczeń 2009

Szanowni Panstwo!

Wprawdzie nie sprawdzają się najczarniejsze scenariusze kryzysowe, ale na pewno kilka ostatnich miesięcy nie należało do najłatwiejszych zarówno na rynkach finansowych, jak i w gospodarce w ogóle. Na szczęście jest coraz mniej nerwowości, a więcej racjonalnego działania i analiz, których celem wydaje się być jak najlepsze wykorzystanie czasu recesji do przygotowania przyszłych sukcesów. To dość przewrotnie brzmi, ale przynosi bodaj najlepsze efekty. Zmusza do pozytywnego myślenia i podejmowania decyzji, które są dobre dla przyszłego rozwoju firm, banków, gospodarki…

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Przegląd | Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości (KdFN) w latach 2007-2008

Aktywność Związku Banków Polskich w dziedzinie finansowania nieruchomości to przede wszystkim udział Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w pracach legislacyjnych, zwłaszcza w zakresie rachunków powierniczych, ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendacji S i T, a także organizowanie seminariów i konferencji mających na celu upowszechnianie problemów związanych z finansowaniem nieruchomości w Polsce w oparciu o doświadczenia krajowe i międzynarodowe, popularyzację publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości, rozbudowę platformy wymiany informacji o kredytach mieszkaniowych, prace nad promocją bazy danych SARFiN oraz Systemu AMRON. Komitet zaangażowany był w prace Komisji Europejskiej w ramach przygotowań tzw. białej księgi kredytu hipotecznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Raporty: Lepiej zapobiegać niż leczyć

hildebrand.mariusz.01.100xZ najnowszego raportu o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym InfoDług wynika, iż w ciągu ostatniego kwartału wartość przeterminowanych kredytów hipotecznych wzrosła o 64 miliony 160 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaciągniętych kredytów zagrożone stanowią 1 proc. Wyniki te świadczą o tym, iż jest zdecydowanie 
za wcześnie, aby mówić o gwałtownym spadku spłacalności. Jednak jest to odpowiedni moment, aby baczniej przyglądać się potencjalnym kredytobiorcom.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Odwrócony kredyt hipoteczny – perspektywy dla polskich emerytów?

wachnicka.agnieszka.01.100xOdwrócone kredyty hipoteczne są od wielu lat z powodzeniem oferowane na światowych rynkach. Wobec problemów z finansowaniem świadczeń emerytalnych coraz liczniejszej grupy seniorów, kolejne kraje sięgają po ten produkt. Czy reverse mortgage ma szansę stać się instrumentem finansowego wsparcia polskich emerytów?

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Kasy budowlane na Węgrzech

furga.jacek.02.100xTo już czwarta publikacja prezentująca efektywność funkcjonowania oszczędnościowo-kredytowego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego. W roku ubiegłym autor, po przedstawieniu mechanizmu i zasad funkcjonowania specjalistycznych instytucji bankowych obsługujących ten system – kas budowlanych, zapoznał czytelników „Finansowania Nieruchomości” z efektami funkcjonowania kas budowlanych na Słowacji oraz w Czechach. Dziś przenosimy się na Węgry. Ciekawostką jest fakt, iż węgierska ustawa o kasach budowlanych wzorowana była na projekcie polskiej ustawy, dyskutowanej w Sejmie w latach 1995-1997. Dziś na Węgrzech w kasach budowlanych oszczędza ponad 1,2 mln osób. Do uruchomienia polskich kas budowlanych, pomimo przyjęcia w dniu 5 czerwca 1997 roku stosownej ustawy, nie doszło…

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Rynek finansowania nieruchomości: Ryzyko kredytów walutowych na rynku nieruchomości

golabeska.elzbieta.01.100xStan i poziom rozwoju rynku nieruchomości w Polsce zależy od wielu czynnik—w, zar—wno natury spo¸ecznej czy prawnej, ale przede wszystkim ekonomicznej. Proces transformacji w gospodarce trwa nadal, a jeśli chodzi o rynek nieruchomości, jego przebieg jest szczeg—lnie trudny. Niemniej należy podkreślić, że zasz¸y w tym sektorze istotne zmiany.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Ryzyko projektu inwestycyjnego firmy deweloperskiej podczas kryzysu na rynkach finansowych

chmielewska.mulka.agnieszka.01.100xSukces inwestycji mieszkaniowej wymaga szczegółowej analizy planowanego projektu w fazie początkowej, która pozwoli trafnie zidentyfikować i zredukować czynniki ryzyka. Dlatego też warto przyjrzeć się aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym z punktu widzenia ryzyka, jakie muszą uwzględniać firmy deweloperskie realizujące swoje inwestycje w obecnych warunkach.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1