eds.2015.okladka.314x400Europejski Doradca Samorządowy 2015:

  • Co zmienić w samorządach? Dwugłos Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa
  • Strategia i zarządzanie JST - Potrzeba zmian: Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy polityczne Polski.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji: Kompleksowe podejście do problemów rozwoju lokalnego powinno zawierać nie tylko strategię rozwoju inwestycji, ale również podejmowanie działań, które będą mogły przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów występujących na danym terenie.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


EDS 2015

EDS 2015

EDS raport: Rewitalizacja: dobre praktyki z lat 2007–2013 na przykładzie gminy i miasta Chęciny oraz wyzwania na przyszłość w ramach polityki spójności Unii Europejskiej 2014–2020

Rewitalizacja to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące m.in. przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze w celu wyprowadzenia go z kryzysu, poprawy warunków życia lokalnej społeczności, przywrócenia ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. Celem rewitalizacji jest odwrócenie niekorzystnych tendencji na obszarach problemowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2015

EDS raport: Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

eds.2015.foto.058.150xRewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej oraz zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju1.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2015

EDS raport: Troska o dokumenty tożsamości

eds.2015.foto.084.250xPowszechnie w bankach możemy spotkać się z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas logowania do bankowości elektronicznej danych osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. nie korzystanie z funkcji kopiuj-wklej podczas przepisywania numeru rachunku bankowego).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1