eds.2012.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień 2012)

  • Temat numeru: Innowacje, konkurencyjnosc, rozwój Edukacja gwarancja sukcesu
  • MAKROEKONOMICZNE KONSEKWENCJE REGULACJI FINANSOWYCH WOBEC JST Od kilku lat trwa coraz bardziej goracy spór, a moze juz kon ikt; raz otwarty a najczesciej ukryty, miedzy sektorem rzadowym a sektorem samorzadowym w obszarze regulacji i  nansów1. Obie strony sporu maja swoich sojuszników i zaplecze selektywnie dobieranych argumentów.
  • INTERNET SZEROKOPASMOWY TRAFIA POD STRZECHY Według danych Banku Swiatowego w krajach o niskim i srednim poziomie dochodów kazdorazowy wzrost penetracji łaczy szerokopasmowych o 10 punktów procentowych przekłada sie na zwiekszenie wzrostu gospodarczego o 1,38 punktu procentowego.

EDS 2012.07-09 (lipiec – wrzesień 2012)

EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (lipiec-wrzesień 2012): Problemów wiecej…

eds.2012.k3.foto.003.150xKiedy czytacie Państwo te słowa, jesteśmy już najpewniej po spotkaniach w Poznaniu i Gdańsku, a to niechybny znak, że ruszyliśmy w kolejny Tour po Polsce mający na celu wspólne poszukiwanie rozwiązań służących efektywnej realizacji statutowych zadań samorządów wszystkich szczebli, jednostek podległych oraz organizacji i instytucji pracujących na co dzień na rzecz samorządu, tym samym na rzecz nas wszystkich.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: Makroekonomiczne konsekwencje zaostrzenia regulacji finansowych wobec JST

eds.2012.k3.foto.011.250xOd kilku lat trwa coraz bardziej gorący spór, a może już konflikt raz otwarty a najczęściej ukryty, między sektorem rządowym a sektorem samorządowym w obszarze regulacji i finansów1. Obie strony sporu mają swoich sojuszników i zaplecze selektywnie dobieranych argumentów. Tylko w ferworze dyskusji ginie gdzieś racja stanu, marnieją szanse na dobry korzystny dla obywateli płatników podatków rozwój Polski dziś i w przyszłości.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego

eds.2012.k3.foto.014.250xJednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pożyczki z budżetu państwa (stroną umowy jest Skarb Państwa) związane z realizacją lub przystąpieniem przez jednostkę do postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Uregulowania tej instytucji prawnej zawiera Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 (art. 115 i art. 224, 225) i wydany na jej podstawie akt wykonawczy2, jakkolwiek jej rodowód sięga w Polce czasów międzywojennych3.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: Luka ubezpieczeniowa szczególnie groźna przy klęskach żywiołowych

eds.2012.k3.foto.021.b.150xKlęski żywiołowe uświadamiają nam, jak niedostateczna jest w Polsce skala ubezpieczenia majątku publicznego i prywatnego. Dopiero po powodzi czy przejściu trąby powietrznej lub pożarze itd. pojawia się refleksja, dlaczego nasze mienie prywatne i publiczne było tak słabo ubezpieczone lub w ogóle brak nam odpowiedniej polisy. Dlaczego oszczędzaliśmy na składkach? Pytań dlaczego pojawia się wtedy znacznie więcej. Co zrobić, aby mieszkańcy i samorządy byli przezorni przed szkodą?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: E-świętokrzyskie: informatyzacja dzięki funduszom unijnym – najciekawsze projekty

eds.2012.k3.foto.026.250xDziałania podejmowane w ostatnich latach przez władze publiczne w zakresie zapewniania dostępu do internetu, takie jak wyposażanie instytucji publicznych w urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci, wdrażanie aplikacji ułatwiających pracę i kontakt z klientem oraz oferujących szybki dostęp do informacji, a także przeprowadzanie szkoleń i akcji edukacyjnych w zakresie obsługi sprzętu komputerowego są dowodem wzrostu znaczenia informatyzacji i łączności dla rozwoju kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: Projektowane regulacje w zakresie deficytu i długu JST

eds.2012.k3.foto.031.250xW Ministerstwie Finansów toczą się prace nad dwiema istotnymi nowelizacjami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 mających zasadniczy wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszy z projektów przewiduje rozbudowany, nowy mechanizm oddziaływania na wielkość deficytu jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, oraz samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.2

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Temat numeru: Internet szerokopasmowy trafia pod strzechy

eds.2012.k3.foto.033.250xWedług danych Banku Światowego w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów każdorazowy wzrost penetracji łączy szerokopasmowych o 10 punktów procentowych przekłada się na zwiększenie wzrostu gospodarczego o 1,38 punktu procentowego. Dostęp do internetu to także dostęp do kultury, urzędów, lecznictwa, zdobyczy nauki itp. Powszechnie dostępny internet to dzisiaj podstawa komunikacji wirtualnej na świecie. Polska jest w trakcie tworzenia sieci szerokopasmowej na terenie całego kraju, droga ta jest jednak żmudna, a na efekty przyjdzie poczekać.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Prezentacja: Bezpieczne kredytowanie i bezpieczne pożyczanie, czyli budowanie wzajemnego zaufania

eds.2012.k3.foto.040.200xogłębiający się kryzys ekonomiczny na świecie, dociera również do Polski, a jego skutki zauważamy na błędach, jakie popełniają uczestnicy rynku finansowego. Dotyczy to zarówno instytucji udzielających kredyty, jak i samych kredytobiorców. Dla obydwu grup istotne jest, aby kredytobiorcy świadomie korzystali z usług banków, SKOK-ów, ale również z tzw. parabanków. W związku z tym tak istotna jest edukacja finansowa Polaków. To swoista inwestycja w przyszłość, a zwrot z tej inwestycji może być widoczny w krótkim czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Kraj: Stawką w tej grze nie są pieniądze, lecz nasza przyszłość

eds.2012.k3.foto.043.a.250xNieprzemyślane zmiany ustawowe wprowadzane przez władze centralne powodują ubytki w budżetach gmin, powiatów i województw rzędu 8 mld złotych rocznie, w wyniku czego doszło do zachwiania równowagi finansowej samorządów. Stwarza to realne zagrożenie dla inwestycji lokalnych, możliwości wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, a także realizacji zadań bieżących gmin.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Kraj: Spotkanie, jakiego nie było od lat

W ramach obchodów rocznicowych – 20-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznika Finansowego BANK” – miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Doszło do największego spotkania środowiska bankowego i finansowego w bieżącym roku. W jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „Horyzonty Bankowości 2012”, odbyły się spotkania i konferencje, w których wzięło udział ponad 2000 osób, w tym główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Kraj: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zainaugurował program wsparcia osób autystycznych w województwie pomorskim

W sierpniu w województwie pomorskim została zapoczątkowana realizacja Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. To wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Patronat nad programem objął marszałek województwa pomorskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Prezentacja: Integrator rynku informacji o nieruchomościach

eds.2012.k3.foto.069.250xRynek nieruchomości to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Udział budownictwa w PKB od kilku lat systematycznie wzrasta i przekroczył poziom 7 proc. Według IBnGR, w 2012 r. budownictwo ze wzrostem na poziomie 9,5 proc. będzie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Udział rynku nieruchomości – nakładów na budynki i budowle – od kilku lat stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i wykazuje stałą tendencję wzrostową.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Unia: IV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach

eds.2012.k3.foto.074.150xJuż po raz czwarty stolica Górnego Śląska była gospodarzem spotkania najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Europejski Kongres Gospodarczy 2012 odbył się w dniach 14-16 maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełniły liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad 900 prelegentów. W całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 gości z całego globu.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Unia: Odnawialne źródła energii energetyczną przyszłością Europy? Doświadczenia Belgii i Francji

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w energetycznej, ekologicznej i regionalnej polityce Unii Europejskiej. W trosce o środowisko naturalne, jak również w celu zwiększenia niezależności energetycznej krajów członkowskich i wzrastającej dbałości o środowisko naturalne, Unia coraz większy nacisk kładzie na dywersyfikację źródeł energii, wyznaczając ambitne cele 20-proc. udziału OZE w 2020 r. w bilansie pierwotnych nośników energii dla Unii jako całości. OZE stają się więc kluczowym narzędziem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1