EDS 2009/01-03 (styczeń – marzec 2009)

EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Kraj: Powierzchnie komercyjne szansą dla samorządów

eds.2009.1(8).foto.16.a.100xDeweloperzy zajmujący się powierzchniami komercyjnymi mogą zaliczyć ub. rok do kolejnych udanych. Popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe w minionym roku był bardzo silny, pomimo coraz częściej pojawiającego się słowa kryzys. Euro 2012, perspektywy rozbudowy dróg i lotnisk podnoszą chęć inwestowania w Polsce, co powoduje, że rynek nieruchomości biurowych staje się bardzo atrakcyjny.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Temat numeru: Trzy inicjatywy – wielka szansa rozwoju regionów

eds.2009.1(8).foto.43.a.200xW odpowiedzi na wyzwania XXI wieku w zakresie konkurencji światowej i globalizacji, stale rosnącej potrzeby zwiększania wydajności oraz innowacyjności gospodarki europejskiej, a co za tym idzie najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz walki ze skutkami kryzysu gospodarczego coraz więcej krajów i regionów sięga po możliwości, jakie dają instrumenty finansowe oferowane przez Komisję Europejską.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Nowoczesny samorząd: Rządowa droga lokalna

eds.2009.1(8).foto.55.a.150xBudowa autostrad kompromituje nas jako państwo i społeczeństwo. Natomiast program Orlik (boiska przy szkołach) wpływa znacząco przede wszystkim na poprawę wizerunku władz centralnych. Dlatego rząd wymyślił kolejny projekt: modernizacji dróg lokalnych. W zasadzie nie można mu wiele zarzucić. Pojawiają się jednak pytania fundamentalne. Czy tak powinien wyglądać proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego? Czy nie należałoby raczej zreformować systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Źródła finansowania: Ewaluacja projektów unijnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

eds.2009.1(8).foto.62.a.200xProgramy unijne stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona strategia lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie coraz więcej trwałych miejsc pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Realizacja projektu: Pozyskiwanie funduszy unijnych na unieszkodliwianie odpadów komunalnych

eds.2009.1(8).foto.79.a.200xFinanse publiczne mają precyzyjne regulacje prawne i podlegają szczególnej kontroli. Są to pieniądze podatników. Fundusze pomocowe mają stworzyć szansę zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, podniesienia na wyższy poziom standardu życia. Zatem powinniśmy je wydawać z rozwagą, osiągając najwyższe społecznie korzyści.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Prezentacje: Centrum Informacji Gospodarczej (www.cigi.pl), Warszawa, 5 marca 2009 Docenić smak informacji

cig.02.150xO informacji gospodarczej często myśli się jak o najdroższym markowym winie, elitarnym trunku, którego walory, ze względu na cenę, mogą poznać i docenić tylko nieliczni. Naprawdę jednak informacja jest tania jak barszcz, choć dla nowoczesnego biznesu rzeczywiście smakuje jak najlepsze Chateau La Conseillante.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1