NBS 2018/02

NBS 2018/02

Edukacja: Czy edukacja finansowa jest potrzebna?

Odpowiedzmy na to retoryczne pytanie przykładowymi danymi. W Polsce 12% mężczyzn i 29% kobiet nosi w portfelu zapisany na kartce numer PIN (dane z raportu „Cyberbezpieczny portfel – zasady bezpieczeństwa”, ZBP). 28 mld zł – tyle wynosi wartość wszystkich kredytów, które w 2016 r. nie były spłacone w terminie (dane z raportu ZBP „Infokredyt”). Jak to podsumować? Nie inaczej, jak – edukować i jeszcze raz edukować!

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/02

Edukacja: Sektorowy Program Edukacji Ekonomicznej „Bankowcy dla Edukacji”

Nowa rzeczywistość wymaga realnych działań na rzecz potwierdzenia odpowiedzialnego i transparentnego prowadzenia biznesu bankowego. Jednocześnie tworzy to potrzebę ewoluowania filozofii zarządzania w bankach i przejścia od myślenia, że „konkurencyjność zależy wyłącznie od naszych samodzielnych działań” do przekonania, że współpraca może przynieść korzyści zaangażowanym partnerom i jest kluczem do sukcesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/02

Edukacja: Powiedzieli

Adam Glapiński
prezes Narodowego Banku Polskiego
Taki jest współczesny świat, a rewolucja cyfrowa do tego dołożyła dodatkową szybkość. Z każdego miejsca na świecie, za pomocą smartfonu dokonujemy operacji, przelewów, posługujemy się kontami,, robimy płatności, otrzymujemy należności. Im wcześniej ludzie będą się tego uczyć, tym lepiej.
NBP ustawowo ma funkcję edukacyjną przypisaną sobie. Bardzo poważnie to traktujemy, wydatkujemy na ten cel sporo środków i staramy się docierać do wszystkich grup społecznych – od najmłodszych do najstarszych. Chcemy pokazywać, jak funkcjonuje współczesny świat i jak się zmienia. To, czego uczyliśmy jeszcze kilka lat temu, jest już często nieaktualne.
Z jednej strony bankowość to biznes, ale z drugiej – wbrew temu, co niektórzy uważają – to instytucje pożytku publicznego. Gdy działa się na rynku i zbiera się doświadczenia, narasta świadomość, że trzeba coś dla swoich czy potencjalnych klientów robić – więcej niż doraźny biznes. Rozszerzanie obrotu bezgotówkowego leży w interesie banków – wszystkich banków – ale jednocześnie jest wkładem w rozwój cywilizacyjny Polaków i wszystkim się przydaje.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/02

Bankowość spółdzielcza – IPS: czy możliwe jest porozumienie ponad zrzeszeniami?

W końcu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła funkcjonowanie systemów ochrony instytucjonalnej w zrzeszeniach banków spółdzielczych. Tę przełomową decyzję poprzedziły miesiące ożywionych dyskusji i polemik, obejmujących nie tylko zasadność powoływania IPS, ale również – a może przede wszystkim – docelowy model polskiej bankowości lokalnej. Dwa lata funkcjonowania sektora w nowych uwarunkowaniach zdają się potwierdzać słuszność obranego wówczas kierunku.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/02

Wyłudzanie pieniędzy: Dzień dobry, dzwonię do pana/pani w bardzo pilnej sprawie…

Zjawisko „srebrnej gospodarki” staje się faktem – jak wynika z prognoz do 2050 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40% społeczeństwa. Jednak już dziś mimo coraz aktywniejszego trybu życia wymagają one nie tylko zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej czy socjalnej, ale także bezpieczeństwa finansowego. Szczególnie, że od 2006 r. stale wzrasta liczba wyłudzeń z wykorzystaniem metod, w których przestępcom udaje się przekonać starsze osoby, że są znajomymi kogoś z rodziny lub przedstawicielami policji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1