NBS 2017/11

NBS 2017/11

Prawo: Jak Polska uzupełnia RODO

Minister cyfryzacji podjęła się zadania przygotowania podstaw dla wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Chodzi głównie o opracowanie nowych ram prawnych i nowych procedur postępowania z danymi osobowymi oraz nowego organu nadzorującego realizację przepisów, zwanych w skrócie RODO.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Bankowość: Ocena zdolności kredytowej

Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy dla konsumenta, któremu bank odmówił udzielenia
kredytu, jest pożyczenie gotówki w parabankach i firmach funkcjonujących w internecie. Choć
wydaje się to najprostszym rozwiązaniem, to może prowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia.
Skoro ktoś nie był w stanie spłacić bankowego zobowiązania terminowo, to czy będzie płacił na czas
drogą pożyczkę w parabanku?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Współpraca spółdzielców: Innowacyjny pomysł na własny kąt

Eksperci od dłuższego już czasu apelują o przełamanie monopolu kredytu hipotecznego na rodzimym rynku finansowania nieruchomości. Wprowadzenie alternatywnych form nabycia lokalu, dostępnych również dla osób nieposiadających pełnej zdolności kredytowej, uważane jest za jeden z niezbędnych warunków normalizacji na polskim rynku mieszkaniowym. Godnym naśladowania przykładem może być pionierska inicjatywa, realizowana od kilku lat przez szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Bancassurance: Bank i ubezpieczyciel – małżeństwo z rozsądku

Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi wymagają poszerzenia i uelastycznienia oferty produktowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji z klientami, a także we współpracy z innymi partnerami. Stąd niezbędna jest ich adaptacja do zmian w potrzebach klientów, którzy chcą być szybko, sprawnie obsłużeni, z zastosowaniem nowych możliwości technicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Finanse lokalne: Między populizmem a wizjonerstwem

Ekonomiczna edukacja społeczeństwa przekłada się nie tylko na trafność decyzji finansowych podejmowanych w gospodarstwach domowych czy kondycję rodzinnych firm. Również i efektywność gospodarowania finansami samorządów uzależniona jest w znacznej mierze od świadomości mieszkańców małych ojczyzn w zakresie ekonomii i finansów. Sprzężenie to działa i w drugą stronę: aktywne uczestnictwo członków lokalnych społeczności w kreowaniu polityki gospodarczej samorządu przekłada się wprost na jakość społeczeństwa obywatelskiego i poziom wiedzy finansowej przeciętnego Kowalskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Fundusze unijne: Miliardy dla regionalnych pośredników finansowych szansą dla banków spółdzielczych

W 2017 r. ruszyły długo oczekiwane nabory na pośredników finansowych nowych instrumentów
zwrotnych w ramach regionalnych programów polityki spójności w Polsce. Do rozdysponowania
wśród instytucji finansowych poszukujących środków na pożyczki, poręczenia i wejścia
kapitałowe w sektorze przedsiębiorstw i samorządowym będzie prawie 8 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Edukacja: Bank pełen pomysłów

Wypełniony kibicami autokar wyrusza na kolejny mecz Lecha Poznań. Tymczasem na szyjach młodych fanów daremnie szukać szalików w barwach ich ukochanej drużyny. Aby zdobyć ów nieodłączny rekwizyt kibica, należy uprzednio wziąć udział w odbywającym się w trakcie podróży… turnieju wiedzy o spółdzielczości bankowej. To tylko jeden z niekonwencjonalnych pomysłów Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie na edukację finansową młodego pokolenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

SGB NSFIZ: Pięć lat działalności funduszu sekurytyzacyjnego SGB

W tym roku mija pięć lat od pierwszej transakcji kupna wierzytelności przez SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (SGB NSFIZ). W grudniu 2012 r. zostały zakupione pierwsze pakiety wierzytelności detalicznych i gospodarczych od jednego z banków spółdzielczych z Grupy SGB. Tak rozpoczęła się działalność jedynego w Grupie SGB funduszu sekurytyzacyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1