NBS 2017/04

NBS 2017/04

Prawo: Ochrona danych osobowych w nowej regulacji prawnej

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzające zupełnie nowe reguły i filozofię ochrony danych osobowych osób fizycznych. Okres pozostały do czasu wejścia w życie tych przepisów należy poświęcić na szczegółowe wdrożenie nowych reguł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

PSD2: Szansa czy zagrożenie dla banku spółdzielczego

23 i 24 maja br. w Warszawie po raz dziewiąty odbędzie się Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. To spotkanie, poświęcone najnowszym wyzwaniom teleinformatycznym, co roku gromadzi kilkuset przedstawicieli banków spółdzielczych oraz dostawców technologicznych. Od samego początku czynnie uczestniczą w nim obydwa zrzeszenia: Bank Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielcza Grupa Bankowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Bankowość spółdzielcza: Jak racjonalizować gospodarowanie i aktywizować lokalny kapitał?

Co najmniej od kilku lat trwa debata dotycząca miejsca spółdzielczości, w tym bankowej, w nowoczesnej gospodarce. Ekonomiści w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym są przekonani, że jednym z istotnych niedostatków naszej transformacji ustrojowej było niedocenienie sektora spółdzielczego w gospodarce. Kraje, w których sektor ten jest lepiej rozwinięty, lepiej też funkcjonują.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Raport specjalny – finansowanie agrobiznesu: Rybołówstwo: morze możliwości dla spółdzielców

Lokalny charakter bankowości spółdzielczej przejawia się nie tylko w jej relacyjnym charakterze czy aktywnym wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez władze samorządowe. Wyróżnikiem lokalnych instytucji finansowych jest również bezbłędne rozeznanie specyfiki tamtejszej przedsiębiorczości i optymalne zagospodarowanie potencjału w postaci typowych dla danego regionu segmentów rynku. Dla banków funkcjonujących w rejonie nadmorskim takim naturalnym obszarem działania jest rybołówstwo oraz przemysł przetwórstwa rybnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Raport specjalny – finansowanie agrobiznesu: Bankowość mobilna jako narzędzie dla sektora rolniczego

W ramach XXIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, w dniach 17-19 marca br., odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Wspierał ją – jako ważne przedsięwzięcie edukacyjne, które przekłada się na rozwój polskiego rolnictwa, buduje jego wysokie standardy i jakość produkcji – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Wydarzenia: Tanie pożyczki dla gmin

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór wniosków do XX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Środki pozyskane w ramach preferencyjnych pożyczek z bardzo niskim oprocentowaniem, samorządy mogą przeznaczyć na budowę oraz modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Limit środków w tej edycji wynosi 6 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Banki i klienci: Obligacje komunalne w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej

Niezależnie od bieżących problemów regulacyjnych dotyczących sektora oraz wprowadzania nowych technologii, banki spółdzielcze i ich zrzeszenia muszą obronić i wzmocnić swoje pozycje na rynkach lokalnych. Dziwić zatem może wciąż niewielkie ich zaangażowanie w emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorstw komunalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Technologie: Banki w trendach cyfryzacji

Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań służących do pozyskiwania danych o klientach, sprawdzających prawdziwość informacji, wspomagających komunikację i promocję. Ilość danych przyrasta w bardzo szybkim tempie, analizy są dokładniejsze, a wraz z rozwojem aplikacji wspierających budowanie wizerunku oraz promocję marki banki mają większe szanse na dotarcie z komunikacją w odpowiednim czasie, a co najważniejsze – w odpowiednim kontekście i miejscu. Z punktu widzenia banku nie było do tej pory korzystniejszych uwarunkowań do precyzyjnego tworzenia przewagi konkurencyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Historia: Bank z długą historią (3) Przyszłość zaczyna się dziś, a korzenie teraźniejszości stanowi przeszłość, również ta, o której tylko niewielu wie…

Świadomość tego faktu przyświecała zespołowi Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który pod kierunkiem prezesa zarządu Bartosza Kublika przygotował dla potrzeb „Rocznika Ostrowskiego” obszerną monografię bankowości w mieście i okolicach. Dzięki uprzejmości kierownictwa banku uzyskaliśmy możliwość publikacji materiału, który – odbiegając nieco od tego, co zwykliśmy prezentować na co dzień – dostarczy z pewnością wielu inspirujących informacji. Zakładamy, że cykl planowanych publikacji, bo obszerność materii nie pozwala na jednorazową edycję całości materiału, zachęci inne społeczności w bankach spółdzielczych do podjęcia trudu przygotowania podobnych opracowań, które z przyjemnością opublikujemy. W tym numerze zamieszczamy trzeci odcinek monografii.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1