nbs.2016.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2016):

  • O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta - Przed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby ztakiej okazji eksponować zalety fenomenu, zktórym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, aspółdzielczości bankowej wszczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców izałożycieli banków spółdzielczych w Polsce.
  • Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej
  • IPS nie rozwiąże wszystkich problemów - Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich
  • Bariery efektywności informatyzacji banków
  • Talentów ci unas dostatek
  • Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


NBS 2016/06

NBS 2016/06

Banki spółdzielcze: O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta

nbs.2016.06.foto.010.a.400xPrzed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby z takiej okazji eksponować zalety fenomenu, z którym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, a spółdzielczości bankowej w szczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców i założycieli banków spółdzielczych w Polsce. Jednocześnie życzę, aby historyczne zasługi nie przesłaniały wyzwań i ryzyka, jakie przed spółdzielcami tworzy współczesność.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Gala rankingu miesięcznika „NBS”: Talentów ci u nas dostatek

nbs.2016.06.foto.018.a.400xTo był szczególny wieczór, pełen wzruszeń, muzyki, gry świateł i owacji. A wszystko to dla jego bohaterów, którymi byli – nie po raz pierwszy zresztą – polscy bankowcy spółdzielcy. Podczas gali w warszawskim Hotelu „Gromada” prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” odebrali przedstawiciele najlepszych banków działających wyłącznie dzięki rodzimemu kapitałowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016: Tyle technologii, ile potrzeba – tyle bankowości, ile jest możliwe

nbs.2016.06.foto.024.a.400x– We współczesnym świecie pojęcie „technologia bankowa” nie jest domeną wąskiej grupy specjalistów; to właśnie aspekty technologiczne nierzadko rozstrzygają o konkurencyjności oferty, kosztach czy bezpieczeństwie – wypowiedź wiceprezesa Związku Banków Polskich dr. Mieczysława Groszka podczas inauguracji tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej doskonale oddaje przesłanie całego, dwudniowego wydarzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Nadzór bankowy: Nowelizacja Rekomendacji C Komisji Nadzoru Finansowego

nbs.2016.06.foto.030.a.400xKomisja Nadzoru Finansowego dokonała w ostatnim czasie uaktualnienia treści Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji. Efektem tych prac było przyjęcie przez KNF 24 maja 2016 r. nowej treści rekomendacji, która ma być stosowana w bankach najpóźniej od początku 2017 r. Jak to zwykle bywa, nakłada ona na banki nowe obowiązki, które mają przyczynić się do poprawy jakości zarządzania ryzykiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

nbs.2016.06.foto.031.a.267xSektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno- organizacyjnego obszaru relacji: bank – posiadacz rachunku bankowego, bank – osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Prezentacja KIR S.A.: Jednolity Plik Kontrolny. Skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami

nbs.2016.06.foto.036.a.400xJuż za kilka miesięcy duże przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe będą zobowiązane przekazywać fiskusowi dane w ujednoliconej formie. Ma to związek ze zmianami w ordynacji podatkowej, które od 1 lipca 2016 r. wprowadzają w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dane w takiej formie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych plików. JPK umożliwi automatyczne sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Prezentacja KIR S.A.: Centralna informacja „przebudzi” uśpione rachunki

nbs.2016.06.foto.039.a.400xJuż 1 lipca 2016 r., we wszystkich bankach prowadzących działalność w Polsce, a także w SKOK-ach, udostępniona zostanie nowa usługa, która usprawni pozyskiwanie informacji o odziedziczonych lub zapomnianych środkach. Dzięki opracowanemu przez KIR rozwiązaniu, wdrożonemu pod nazwą Centralna informacja, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Opinie: Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej

nbs.2016.06.foto.042.a.400xDynamika zmian w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i technologicznym banków powoduje konieczność innego niż do tej pory spojrzenia na zagrożenia egzystencjalne bankowości spółdzielczej w najbliższych latach. Paradoksalnie to nie konkurencja ze strony banków komercyjnych jest dzisiaj jedynym i największym wyzwaniem dla banków spółdzielczych. Współcześnie w drugiej dekadzie XXI w. ukształtowały się kolejne zagrożenia mogące zagrozić funkcjonowaniu tych banków, generowane zwłaszcza w obszarze rewolucji technologicznej, której tempo jest coraz szybsze.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Fundusze unijne: Nowa oferta unijnych pożyczek dla banków spółdzielczych

Rośnie oferta instrumentów wsparcia dla mniejszych instytucji finansowych, w tym dla banków spółdzielczych. Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm – stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw – oraz skierowane dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/06

Finansowanie rozwoju: Jak zwiększyć dostęp do kredytu dla deweloperów tzw. ostatniej mili?

Nadchodzi zmiana, która zrewolucjonizuje świat, także ten pozamiejski. Gospodarkę, administrację i obywateli czeka nieuchronna cyfryzacja. Sukces ekonomiczny i społeczny, w tym nowym cywilizacyjnym wyzwaniu odniosą społeczności, które zadbały dostatecznie wcześnie o zrównoważony rozwój gospodarki elektronicznej. Temat ten był jednym z przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – największej imprezy tego typu w Europie Środkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1