nbs.2016.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2016):

  • Ranking Nowoczesnego Banku Spółdzielczego "100 wyróżniających się banków spółdzielczych w Polsce 2016"
  • Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+
  • Rośnie konkurencja dla banków
  • Problem nie tylko polityczny
  • Aby terminale zbłądziły pod strzechy...
  • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

NBS 2016/05

NBS 2016/05

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Warto się porównywać..

eds.2015.foto.005.267xCoroczny Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” jest okazją do zobrazowania zmian, jakie zachodzą w tym sektorze. Banki spółdzielcze rozwijają się i pomimo rosnącej konkurencji utrzymują swoją pozycję na poziomie bliskim 10% sumy bilansowej polskiej bankowości. To wynik tyle znaczący, co nieodpowiadający aspiracjom i ambicjom środowiska. Tyle że w ostatnich latach brak impulsów i przesłanek wskazujących na możliwość przełamania owej symbolicznej bariery.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Prezentacja VSoft S.A.: Czego potrzebuje nowoczesny bank spółdzielczy?

nbs.2016.05.foto.023.a.400xBanki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych z ich środków, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach1. Czego potrzebuje bank spółdzielczy, aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami? Między innymi na to pytanie odpowiada Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży w firmie VSoft.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Płatności bezpośrednie ARiMR: Problem nie tylko polityczny

nbs.2016.05.foto.024.a.267xW drugiej połowie listopada pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o problemach z uruchomieniem systemu informatycznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który miał obsługiwać płatności bezpośrednie. Kto jest winień opóźnień w budowie systemu, mają wyjaśnić kontrole prowadzone w ARiMR przez Najwyższą Izbę Kontroli. Bez względu na ich wyniki, w takiej i podobnych sytuacjach rolnicy powinni móc liczyć na wsparcie sektora bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Banki spółdzielcze i klienci: Aby terminale zbłądziły pod strzechy…

nbs.2016.05.foto.032.a.400xLikwidacja zwolnień z obowiązku używania kasy fiskalnej oraz przeszło czterokrotnie niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami – takie rozwiązania najprawdopodobniej wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. Determinacja resortu finansów w zwalczaniu szarej strefy – a w konsekwencji również i ograniczanie obrotu gotówki w gospodarce – oznaczać będzie dla setek tysięcy małych i średnich firm konieczność wdrożenia nowoczesnych standardów płatności. Dla banków spółdzielczych to niepowtarzalna szansa, by stać się naturalnym partnerem mikroprzedsiębiorców w tym niełatwym, acz nieuniknionym zadaniu

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Finanse i płatności: Jej wysokość gotówka

nbs.2016.05.foto.038.a.400xOd 20-30 lat prawie we wszystkich krajach obserwuje się dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych, głównie dokonywanych drogą elektroniczną, co siłą rzeczy prowadzi do zmniejszenia roli płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym. W związku z tym powstaje pytanie, czy w przyszłości pieniądz gotówkowy całkowicie zostanie wyparty z obiegu i zastąpiony pieniądzem bezgotówkowym i elektronicznym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Prezentacja Portal BIK: Zdążyć przed ustawodawcą – bezpośrednia wymiana danych z BIK

We wrześniu br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy zmieniającą część z przepisów Ustawy prawo bankowe oraz Ustawy o kredycie konsumenckim i wprowadzają jednocześnie w tych ustawach nowe obowiązki dla banków w zakresie aktualizacji danych w BIK. Warunkiem koniecznym, aby bank spółdzielczy mógł sprostać nowym wymaganiom ustawowym, jest przejście na indywidualny tryb dostarczania do BIK danych o zobowiązaniach swoich klientów, tzw. wsadów informacyjnych

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Prezentacja KIR: eIDAS – unijny filar prawny dla podpisów elektronicznych

Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Ta zmiana przynosi wymierne korzyści dla biznesu, które w sposób bezpośredni wpływają na gospodarczą kondycję kraju. Do kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej należy e-podpis, którego upowszechnienie znalazło się wśród celów Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Fundusze unijne: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

nbs.2016.05.foto.077.c.400x28 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach ECDI. Wcześniej porozumienie takie zawarł z EBI także Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego wsparcia technicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Centrum AMRON: Centrum AMRON – centrum wiedzy o lokalnym rynku nieruchomości dla banku spółdzielczego i jego klientów

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy, od blisko 12 lat świadczący usługi związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/05

Edukacja: Zrzeszenie jako wyraz kultury organizacyjnej banku spółdzielczego

nbs.2016.05.foto.109.b.400xZrzeszanie się banków spółdzielczych w ramach związków rewizyjnych i związków (organizacji) gospodarczych jest naturalnym kierunkiem rozwoju tego sektora. Ewentualne dylematy towarzyszące podjęciu decyzji w przedmiocie zrzeszenia się dotyczą jedynie ustalenia istnienia realnych korzyści z tego tytułu oraz obiektywnego stosunku tych korzyści do kosztów związanych z uczestnictwem w zrzeszeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1