nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

  • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem - Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
  • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich - Przed nami wiele zadań - mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • IPS i inne wyzwania - rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
  • Ryzyko regulacyjne
  • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
  • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym

NBS 2016/04

NBS 2016/04

Legislacja: Nowa propozycja Komitetu Bazylejskiego standardowego podejścia w zakresie wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego

nbs.2016.04.foto.004.a.400xW grudniu 2015 r. Komitet Bazylejski opublikował nową propozycję dotyczącą określania wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego w metodzie standardowej. Nie ulega wątpliwości, że jest to dla wszystkich banków, w tym zwłaszcza dla banków spółdzielczych, najważniejszy dokument dotyczący ustalania wymogów kapitałowych dla banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Raport NBS: Razem dla polskiego rolnictwa Ponad dwie dekady współpracy ARiMR i banków spółdzielczych

nbs.2016.04.foto.013.b.400xAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku swojej działalności, czyli od 1994 r., współpracuje z sektorem bankowym, w tym bankowości spółdzielczej, przy realizacji programów pomocowych – początkowo finansowanych ze środków krajowych, a następnie pochodzących również z funduszy Unii Europejskiej. Najdłużej agencja współpracuje z bankami w zakresie pomocy udzielanej ze środków krajowych w formie częściowej spłaty kapitału kredytów oraz dopłat do oprocentowania kredytów, które to przez wiele lat były podstawowym instrumentem wsparcia inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Raport NBS: Działania Agencji Rynku Rolnego na rzecz sektora rolno-spożywczego

nbs.2016.04.foto.018.b.400xAgencja Rynku Rolnego (ARR) i banki spółdzielcze realizują swoje cele w podobnych obszarach, gdyż ich działalność skierowana jest m.in. na wspieranie i obsługę beneficjentów funkcjonujących w niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki sektorach rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Banki spółdzielcze i instytucje rządowe cechuje również to, że duży nacisk kładą na budowanie długotrwałych i bliskich relacji ze swoimi beneficjentami i klientami. Działalność tych instytucji ukierunkowana jest na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
NBS 2016/04

Raport NBS | Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Poręczenia Kredytowe – wspólnie dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, której obszar działania skupia się na szeroko rozumianym rozwoju terenów wiejskich. Wspomaga inwestycje i działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Swoją ofertę fundacja kieruje przede wszystkich do samorządów obszarów wiejskich i małych miast. Komplementarne dla aktywności fundacji działania prowadzi spółka Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Celem jej działalności jest wspieranie przedsiębiorców – zarówno przy tworzeniu nowych firm, jak i rozwoju już istniejących podmiotów działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Zarządzanie ryzykiem: Ryzyko regulacyjne

nbs.2016.04.foto.031.a.267xWdrażanie nowych i coraz nowszych regulacji jest absorbującym zajęciem banków spółdzielczych. Prace te stanowią treść większości dokumentów uchwalanych w bankach. Firmy szkoleniowe głównie zajmują się podpowiadaniem, jak wdrażać kolejne regulacje nadzorcze. Istnieje powszechne przekonanie, że zmiany regulacyjne decydująco wpływają na funkcjonowanie banków, choć często nie mają związków z realiami biznesu bankowego

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Prezentacji: Bankowy Rejestr

nbs.2016.04.foto.034.a.400xNiespełna ćwierć wieku temu, w roku 1993, na każdą złotówkę kredytu udzielonego przez banki przypadało ponad 30 groszy kredytów nieregularnych. Piętnaście lat później, w dobie największego kryzysu, jakość portfela kredytowego polskich banków była już kilkukrotnie wyższa – zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni stanowiły zaledwie 7-8 proc. wartości wszystkich udzielonych kredytów. Tak dobry wynik można było uzyskać jedynie dzięki nadzwyczaj sprawnie działającym mechanizmom oceny zdolności kredytowej. Niezwykle ważnym elementem weryfikacji klienta jest System BANKOWY REJESTR, prowadzony przez Związek Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Technologie: SGB-Bank i First Data wdrożą płatności mobilne HCE dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej

nbs.2016.04.foto.050.a.400xSGB-Bank we współpracy z First Data prowadzi prace nad wdrożeniem nowej usługi dla klientów – mobilnych płatności w technologii Host Card Emulation (HCE). Nowa usługa banku wykorzystuje rozwiązanie First DataTM Mobile Platform. Klienci banków spółdzielczych SGB będą mogli wkrótce płacić smartfonami, przy wykorzystaniu nowo wdrażanej technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Technologie: Dobra wróżba z ręki

nbs.2016.04.foto.052.a.267xW zamierzchłych czasach wróżbita, analizując dłoń wodza, był ponoć w stanie ocenić szanse powodzenia nadchodzącej wyprawy wojennej. Później – przez całe stulecia – uścisk dłoni kontrahenta wraz z sakramentalnym nobile verbum stanowił formę uwierzytelnienia umowy równie poważaną, co opatrzony pieczęciami dokument na pergaminie. Dziś, w dobie bankowości mobilnej i ekspresowych płatności, ludzka dłoń powraca jako skuteczny i bezpieczny instrument autoryzacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/04

Zagranica: Francuska spółdzielcza grupa bankowa Crédit Mutuel

nbs.2016.04.foto.056.a.400xNa rynku usług bankowych we Francji funkcjonują aż trzy silne spółdzielcze grupy bankowe: Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE i Crédit Mutuel Groupe. Jednocześnie różnią się one historią, strukturą organizacyjną i ukierunkowaniem działalności na odmienne grupy klientów. Spośród nich najmniejsza jest Grupa Crédit Mutuel, ale banki ją tworzące w największym stopniu do dzisiaj zachowały spółdzielczy charakter.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1