nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

  • NBS Raport: Spadające stopy
  • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
  • Niech kapitał będzie z nami
  • Składki na BFG w standardzie unijnym
  • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

NBS 2015/02

NBS 2015/02

Banki, Rynek, Klienci: Sygnały – luty 2015

nbs.2015.02.foto.014.a.400xMILIARDY W KUMULACJI

Na zakończenie 2014 r. zaległe zadłużenie Polaków wyniosło 40,94 mld zł i było wyższe o 1,1 mld zł niż rok wcześniej, wynika z raportu InfoDług. W bazach BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP w ciągu ostatniego roku przybyło 60 tys. dłużników. Obecnie 2,38 mln Polaków nie płaci swoich zobowiązań terminowo. Średnie zaległe zadłużenie wyniosło 17 214 zł, oznacza to wzrost o 310 zł r./r. Raport wskazuje, że kumulacja długów ma najniższe tempo od 7 lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie Polaków spadło o 613 mln zł, tj. o 2,5 proc. W rankingu najbardziej zadłużonych osób w kraju zmianie uległy jedynie kwoty – na koniec 2014 r. zaległości największego dłużnika z Mazowsza wyniosły 118 mln zł i urosły w ciągu kwartału o niemal 2 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/02

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – luty 2015

AGENCJA SPŁACI KAPITAŁ: W 2014 r. ARiMR przekazał bankom 40 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się m.in. w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku. Środki są udostępniane bankom na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”, co pozwala szybciej uruchomić akcję kredytową. Kredyty CSK zostały po raz pierwszy uruchomione pod koniec 2010 r. jako alternatywa dla kredytów inwestycyjnych, w przypadku których ARiMR płaci za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania. W linii CSK agencja spłaca za rolnika część kapitału – do 75 tys. zł (nie więcej niż 35 proc. kwoty kredytu). Tak obliczone wsparcie odbywa się w dwóch etapach, w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty po zrealizowaniu inwestycji, zaś pozostałe 25 proc. na koniec okresu kredytowego w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/02

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: luty 2015

nbs.2015.02.foto.043.b.250xPOMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ SOBIE

Bank Spółdzielczy w Płońsku uruchomił system, który wykorzystuje wideokonferencję do komunikowania się niesłyszących z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego, a za ich pośrednictwem – z pracownikami banku. Urządzenie zapewnia tym osobom stały dostęp do placówek, bez potrzeby wcześniejszego umawiania się z tłumaczem. Wideotelefon z ekranem o dużej rozdzielczości jest zainstalowany w miejscu obsługi klientów, za jego pomocą niesłyszący łączy się z call center i komunikuje się z tłumaczem, z którym jednocześnie porozumiewa się przez telefon pracownik banku. System jest łatwy i intuicyjny w obsłudze.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/02

Opinie zawieszone w sieci: luty 2015

nbs.2015.02.foto.058.400xSTADO DZIKICH KONI

Na tegorocznej liście stu najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu „Time” (…) znalazło się zaskakujące nazwisko: Andrew Haldane, główny ekonomista Banku Anglii. Wprawdzie bankowiec rzadko się kojarzy z nosicielem nowych idei, ale Haldane jest wyjątkiem. Stał się jedną z głównych postaci sporu o regulację sektora finansów. Twierdzi, że bankowcy za wiele zarabiają i że ratunek, jaki otrzymali od rządów, zachęci ich do podejmowania nadmiernego ryzyka. (…) Haldane ujął to tak: gospodarka w myśl konwencjonalnej teorii przypomina konia na biegunach – rozkołysany przez siłę zewnętrzną, buja się jakiś czas i wraca do równowagi. Tymczasem w czasie kryzysu gospodarka przypomina bardziej stado dzikich koni – wystarczyło, aby coś przestraszyło jednego, ten kopnął innego, i zanim się obejrzeliśmy, całe stado galopuje w nieprzewidywalnym kierunku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1