NBS 2010/07-08

NBS 2010/07-08

Naczelny NBS: lipiec-sierpień: Bank nie lombard!

krekora.grzegorz.01.100xW ciągu dwóch lat emerytka uzyskała z 13 banków i innych instytucji 59 kredytów, zadłużając się na 0,5 mln zł. Osoba zarabiająca 2,4 tys. zł (wynagrodzenie plus renta) wzięła kredyty w 7 bankach, przez kilka lat spłacała jeden przez zaciąganie kolejnych bez wiedzy współmałżonka. Ma teraz dług 153 tys. zł, a jej 4-osobowej rodzinie po opłaceniu wszystkich rachunków na życie zostaje 500 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2010/07-08

Monitor spółdzielczy: lipiec – sierpień 2010

nbs.2010.07-08.foto.04.a.150xGRUPA BPS Z PRAWEM POBORU

Walne Zgromadzenie Banku BPS podjęło uchwałę o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych w wartościach od 40 do 66,6 mln zł po cenie emisyjnej akcji 1 zł. Górny pułap emisji (dwie akcje na jedną posiadaną) został ustalony tak, aby nie zmienić struktury akcjonariatu w Banku BPS, co oznacza, że zachowano prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1