BOŚ: zysk netto grupy w I półroczu spadł do 6,9 mln zł, dalszy wzrost wyniku prowizyjnego

BOŚ: zysk netto grupy w I półroczu spadł do 6,9 mln zł, dalszy wzrost wyniku prowizyjnego
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 6,9 mln zł wobec 39,7 mln zł przed rokiem - poinformował bank w raporcie.

Jak podano, na wyniki grupy negatywny wpływ miały niskie stopy procentowe, obniżone decyzjami RPP w celu złagodzenia gospodarczych skutków pandemii w 2020 roku łącznie o 140 p.b.

W rezultacie obniżki stóp procentowych, Grupa BOŚ odnotowała spadek wyniku odsetkowego, który w I półroczu 2021 roku był o 23,7 mln zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i aż o 32,1 mln zł w relacji do wyniku zrealizowanego w analogicznym okresie 2019 roku.

„Spadek wyniku odsetkowego, został w znaczącym stopniu skompensowany zwiększeniem dochodów z prowizji, w tym głównie z działalności maklerskiej. Niskie stopy procentowe oraz utrzymująca się wysoka zmienność rynkowa wpłynęły na wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym ze strony klientów indywidualnych” – napisano w sprawozdaniu zarządu.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym półroczu 177,5 mln zł wobec 201,2 mln zł przed rokiem (spadek o 11,8 proc. rdr).

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł z kolei 69,8 mln zł wobec 61,5 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13,5 proc. rdr).

Grupa poinformowała w komunikacie prasowym, że Dom Maklerski BOŚ w pierwszym półroczu 2021 r. zwiększył swój udział w transakcjach sesyjnych na rynku akcji GPW, utrzymał pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych oraz zajął trzecią pozycję na rynku NewConnect.

W I półroczu liczba rachunków prowadzonych przez DM BOŚ zwiększyła się o ponad 7 tys. i na koniec czerwca wynosiła ponad 127 tys., dzięki czemu DM BOŚ stał się szóstym biurem w Polsce.

Czytaj także: BOŚ chce poprawić rentowność, a w detalu skupić się na ekokredytach i depozytach w formie cyfrowej; jest nowa strategia banku >>>

Pierwsze półrocze 2021 r. traktujemy w BOŚ jako okres przejściowy. W wielu aspektach, jak choćby z powodu rekordowo niskich stóp procentowych, mierzyliśmy się z problemami dotykającymi cały sektor bankowy.

„W wielu jednak obszarach BOŚ udało się wyraźnie przyspieszyć procesy restrukturyzacji. Niezwykle cieszy, że Dom Maklerski BOŚ stale umacnia swoją pozycję rynkową, natomiast w banku wzrasta dynamika sprzedaży udzielanych kredytów, szczególnie tych przyjaznych środowisku” – powiedział, cytowany w komunikacie, Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Sprzedaż nowych kredytów

W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż nowych kredytów przekroczyła 1,85 mld zł i była o 17,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kredyty proekologiczne stanowiły 33,7 proc. łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ.

Suma bilansowa grupy BOŚ na koniec czerwca 2021 roku wyniosła 19,675 mld zł i była niższa o 4,1 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,23 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 15,89 proc.

Źródło: PAP BIZNES