BNP Paribas Bank Polska: zysk netto w I kwartale 2020 r. wyniósł 115,1 mln zł, powyżej oczekiwań

BNP Paribas Bank Polska: zysk netto w I kwartale 2020 r. wyniósł 115,1 mln zł, powyżej oczekiwań
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2020 roku spadł do 115,1 mln zł z 161,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 36 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 84,4 mln zł.
#Zysk netto grupy @BNPParibas_PL w I kw. 2020 r. spadł do 115,1 mln zł z 161,6 mln zł rok wcześniej, ale i tak był 36 proc. powyżej oczekiwań rynku #BNPParibas

Oczekiwania 4 biur maklerskich, co do zysku netto BNP Paribas BP za I kwartał, wahały się od 36 mln zł do 118 mln zł.

Zysk netto w I kwartale spadł 29 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. było dodatnie i wyniosło 22,4 mln zł. Bank rozpoznał w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych sprzedaży nieruchomości Kasprzaka w kwocie brutto 43,6 mln zł, utworzył rezerwę na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 11,3 mln zł i rezerwę na ryzyko prawne dla starej sprawy opcyjnej w kwocie 9,8 mln zł.

Znaczne pogorszenie wyniku z odpisów

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2020 roku 198,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 8 proc. niższych odpisów na poziomie 183,1 mln zł. Odpisy wzrosły 113 proc. rdr i 96 proc. kdk.

„Tak znaczne pogorszenie wyniku z odpisów związane jest przede wszystkim z negatywnymi prognozami dotyczącymi kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie, w związku z rozwojem pandemii koronawirusa” – napisano w raporcie.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: obniżki stóp procentowych obniżą wynik odsetkowy grupy o 100 – 130 mln zł >>>

„Szacuje się, że uwzględnienie – bazujących na obecnym stanie wiedzy – ocen skutków pandemii obejmujących m.in. osłabienie złotego i oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku, wpłynęło na wzrost ujemnego wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2020 r. o co najmniej 70 mln zł” – dodano.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 810,5 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 806,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 799-813 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 206,8 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 202,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 196 mln zł do 207 mln zł). Wynik z prowizji pozostał na poziomie ubiegłorocznym i z IV kwartału 2019 roku.

Wynik na działalności handlowej

Wynik na działalności handlowej za I kwartał 2020 r. wyniósł 187,2 mln zł i wzrósł 11,4 proc. rdr.

Koszty działania

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w pierwszym kwartale 2020 roku 739,1 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (738,3 mln zł). Koszty spadły 1 proc. rdr i spadły 2 proc. kdk.

W I kwartale 020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 147,6 mln zł i były o 14,3 proc. wyższe od kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r.

Czytaj także: Agencja Moody’s obniżyła perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej >>>

Według stanu na koniec marca 2020 r. bank był pozwanym w 243 (51 nowych spraw w 2020 roku) toczących się postępowaniach sądowych (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 258 powództw przeciwko bankowi), w których jego klienci żądają m.in stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF.

Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach na dzień 31 marca 2020 r. wynosiła 72,35 mln zł, a w sprawach prawomocnie zakończonych 30,66 mln zł.

W 15 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadły następujące wyroki: w 9 roszczenia wobec banku zostały oddalone, w 3 postępowanie zostało umorzone; w jednym sąd odrzucił pozew; w jednym pomimo oddalenia roszczenia sąd w uzasadnieniu stwierdził nieważność umowy, w jednym zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w pozostałym zakresie sąd oddalił powództwo.

BNP Paribas BP chce rosnąć i pozostanie aktywny w poszukiwaniu nowych klientów

BNP Paribas Bank Polska będzie racjonalnie zarządzał ryzykiem kredytowym, bank w dalszym ciągu jest jednak aktywny w poszukiwaniu nowych klientów i chce zwiększać skalę biznesu – poinformował prezes banku Przemysław Gdański. Ocenił, że ze względu na pandemę COVID-19 nie będzie to łatwy rok dla sektora bankowego.

„Na pewno nie będzie to rok łatwy dla sektora bankowego. Wierzymy, że oprócz zadbania o naszych klientów, oprócz bardzo racjonalnego zarządzania ryzykiem, oprócz poszukiwania ścieżek wsparcia tych, którzy przez COVID-19 znaleźli się w kłopotach, bank może i powinien w dalszym ciągu rosnąć, rosnąć w sposób rozważny i selektywny” – powiedział Gdański.

„Prawda jest taka, że w dalszym ciągu realizujemy transakcje z nowymi klientami, przeprowadziliśmy już kilka istotnych kwotowo umów finansowania strukturalnego i w dalszym ciągu jesteśmy aktywni w poszukiwaniu klientów w każdym z naszych segmentów biznesowych” – dodał.

„Pierwszy kwartał pokazał, że organizacja jest gotowa do przyspieszania tempa wzrostu i gdyby przed nami były kolejne kwartały niezaburzone pandemią to jestem przekonany, że to tempo byłoby jeszcze szybsze” – powiedział Gdański.

Wakacje kredytowe

Bank oferuje zawieszenie na 3 (odsetki i kapitał) lub 6 miesięcy (kapitał) spłaty rat kredytów, a proces wnioskowania dostępny jest online.

BNP podał, że złożono około 66,7 tys. wniosków o wakacje kredytowe przez ponad 47,6 tys. klientów detalicznych. Około połowa wniosków dotyczy kredytów gotówkowych, a około 23 proc. kredytów hipotecznych.

Liczba wniosków klientów detalicznych tzw. przeprocesowanych na 8 maja wynosiła 39,4 tys.

Tarcza Finansowa PFR

Bank podał, że dzięki partnerstwu z PFR, firmy mogą za pośrednictwem BNP Paribas skorzystać z mechanizmów wsparcia przewidzianych w Tarczy Finansowej PFR. Do 8 maja za pośrednictwem banku przedsiębiorcom przyznano subwencje w wysokości 929 mln zł.

Na koniec I kwartału 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 509 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 59 punktów obsługi klienta. W ramach optymalizacji sieci placówek od momentu połączenia Bank zamknął 186 oddziałów i przeprowadził transformację 170 oddziałów. Bank obsługiwał 3,9 mln klientów.

Około 90 proc. pracowników centrali banku pracuje zdalnie, a jednocześnie 99,4 proc. oddziałów jest dostępna dla klientów. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES