BNP Paribas Bank Polska: zysk netto grupy w II kwartale spadł do 132 mln zł; nowa strategia jeszcze w tym roku

BNP Paribas Bank Polska: zysk netto grupy w II kwartale spadł do 132 mln zł; nowa strategia jeszcze w tym roku
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2021 roku spadł do 132 mln zł z 219 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 128,8 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 90,9 mln zł do 186 mln zł.

Zysk netto w II kwartale spadł proc. 40 rdr i był 20 proc. niższy niż w I kwartale 2021 roku.

W I połowie 2021 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 295,9 mln zł czyli spadł 11 proc. rdr.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2021 roku 70,9 mln zł. Rynek oczekiwał o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 83,2 mln zł (w przedziale od 75,5 do 90 mln zł).

Koszty ryzyka kredytowego

Koszty ryzyka kredytowego w II kwartale wzrosły do 36 pb z 31 pb w I kwartale. Bank podał, że wpływ na nie miał głównie ogólnie dobre zachowanie się portfela kredytowego, w szczególności w zakresie terminowości spłat, pozytywny wynik na sprzedaży części portfela niepracującego (30 mln zł) oraz czynniki związane z pandemią koronawirusa (łącznie 25 mln zł odpisów).

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 187,1 mln zł, czyli był na poziomie zbliżonym do wcześniejszych szacunków banku. W I kwartale koszt rezerw CHF wynosił 72 mln zł, a rok wcześniej 15 mln zł.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: rezerwa na ryzyko prawne kredytów frankowych wyniesie ok. 186,5 mln zł w II kw. >>>

Bank jest pozwanym w 1.378 tego typu sprawach sądowych (436 nowych pozwów w II kwartale). Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 507 mln zł, a wskaźnik pokrycia rezerwami dochodzonych roszczeń jest na poziomie 90,5 proc.

Ankieta dotycząca ugód z frankowiczami

BNP Paribas Bank Polska podał, że przeprowadził wśród swoich klientów ankietę dotyczącą zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych oraz z kilkoma z nich test, które wykazały wstępne zainteresowanie klientów ugodami.

Bank poinformował, że nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód dla klientów i jest na etapie analizy proponowanego przez KNF rozwiązania.

„Nie są określone kryteria programu ani plany jego wdrożenia, w związku z czym bank nie rozpoznaje rezerwy z tytułu skutków oferowania ugód. Jednocześnie bank nie wyklucza zawierania ugód na warunkach indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcami” – napisano w raporcie.

Stabilny poziom dochodów podstawowych

Bank podał, że utrzymał stabilny poziom dochodów podstawowych w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku wyniósł 758,6 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 749,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 738-758 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 1 proc. rdr i wzrósł 3 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku odsetkowego w drugim kwartale 2021 r. związany był przede wszystkim ze wzrostem wartości portfela kredytowego przy stabilizacji kosztu depozytów.

Marża odsetkowa netto

Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 2,47 proc. z 2,46 proc. kwartał wcześniej.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 249,8 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 246,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 231 mln zł do 260 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 25 proc. rdr i 1 proc. kdk.

BNP poinformował, że nieznaczny kwartalny wzrost wyniku z prowizji związany był przede wszystkim z pozytywnymi trendami sprzedaży kredytów mieszkaniowych oraz produktów inwestycyjnych i usług maklerskich.

Koszty działania

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w drugim kwartale 574,5 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (580,6 mln zł).

Kredyty klientów

Kredyty klientów brutto pod koniec czerwca 2021 roku wynosiły 83,1 mld zł, rosnąć 4 proc. rdr i 5,2 proc. kdk. Kredyty klientów indywidualnych wzrosły 12 proc. rdr i 3,4 proc. kdk, a klientów instytucjonalnych spadły o 1,5 proc. rdr i wzrosły 4 proc. kdk.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,08 proc., a Tier 1 13,28 proc. 

BNP Paribas Bank Polska w II połowie 2021 roku przedstawi nową strategię

BNP Paribas Bank Polska planuje w drugiej połowie roku przedstawić strategię na lata 2022-2025, która będzie kontynuacją obecnej strategii wzrostowej. Bank chce wypłacać dywidendę, liczy że stanie się to możliwe szybko – poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

„Gospodarka weszła na ścieżkę wzrostu i jesteśmy dobrze przygotowani, żeby wykorzystać sprzyjające otoczenie gospodarcze, aby rosnąć w realiach wzrostu organicznego” – powiedział prezes banku Przemek Gdański podczas konferencji prasowej.

Pracujemy nad naszą nową strategią na lata 2022-2025 roku. Liczę, że w drugim półroczu tego roku tę strategię sfinalizujemy i ją zakomunikujemy.

Poinformował, że nowa strategia będzie strategią dalszego wzrostu.

„Ta strategia będzie kontynuacją strategii wzrostowej, rozwojowej. Bank, podobnie jak nasi akcjonariusze, ma duże aspiracje i ambicje, jeśli chodzi o aktywność, skalę działania, efektywność i zyskowność na polskim rynku” – powiedział Gdański.

Co z wypłatą dywidendy?

W marcu akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto, osiągniętego w 2020 roku w kwocie 731 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy.

„Robimy wszystko, co możemy, żeby wypłacić dywidendę i chcemy to zrobić możliwie najszybciej” – powiedział wiceprezes banku Jean-Charles Aranda.

Prezes podał, że wzrost rynkowych stóp procentowych o 100 pb oznaczałby dodatkowe około 200 mln zł wyniku z tytułu odsetek.

Koszty ryzyka kredytowego banku w II kwartale wzrosły do 36 pb z 31 pb w I kwartale. Bank podał, że wpływ na nie miał głównie ogólnie dobre zachowanie się portfela kredytowego, w szczególności w zakresie terminowości spłat, pozytywny wynik na sprzedaży części portfela niepracującego oraz czynniki związane z pandemią koronawirusa.

„Nasz portfel wygląda zdrowo, solidnie i nie widzimy powodów do niepokoju” – powiedział Gdański.

„Od strony jakości portfela sytuacja jest bardzo stabilna i możemy się całkowicie skupić na rozwoju i wzroście portfela, a na pewno nie na konieczności jego naprawiania” – powiedział wiceprezes banku Wojciech Kembłowski.

Źródło: PAP BIZNES