BNP Paribas Bank Polska: strata netto grupy w III kw. 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł

BNP Paribas Bank Polska: strata netto grupy w III kw. 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 153,9 mln zl zysku netto.

Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 200,9 mln zł do 393 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska zapowiadał wcześniej, że w III kwartale zaraportuje negatywny wynik netto.

Wpływ na wyniki banku w tym okresie miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych w kwocie 965 mln zł.

Bank podał, że 55 proc. klientów złożyło w III kwartale wnioski o zawieszenie co najmniej jednej raty kredytu w trzecim lub w kolejnych kwartałach, co stanowi 72 proc. łącznej wartości kredytów mieszkaniowych w PLN.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska podwyższył szacunki kosztów wakacji kredytowych do 965 mln zł, będzie negatywny wynik netto w III kw. >>>

Bank dodatkowo rozpoznał koszty w wysokości 29 mln zł (w ramach wyniku z tytułu odsetek), związane z koniecznością zwrotu klientom dodatkowych opłat ponoszonych do czasu ustanowienia hipotek.

Ponadto wyniki obciążyła dodatkowa wpłata na rzecz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych w kwocie 19 mln zł w ramach ogólnych kosztów administracyjnych, a także koszty z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 8 mln zł.

Dodatkowa wpłata na rzecz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych

Ponadto wyniki obciążyła dodatkowa wpłata na rzecz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych w kwocie 19 mln zł w ramach ogólnych kosztów administracyjnych, a także koszty z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 8 mln zł.

Wynik z tytułu rezerw

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł w III kwartale 134 mln zł. Rynek spodziewał się, że rezerwy BNP Paribas Bank Polska na kredyty CHF wyniosą 140 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 123,7 mln zł i okazał się 49 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 242,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 172 – 344,5 mln zł). Wynik odsetkowy pod wpływem wakacji kredytowych spadł 84 proc. rdr i 89 proc. kdk.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 279,7 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 278 mln zł (oczekiwania wahały się od 258,7 mln zł do 298,8 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 12 proc. rdr i spadł 5 proc. w ujęciu kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, bez rezerw na kredyty walutowe, wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 54 mln zł. Rynek oczekiwał o 32 proc. wyższych odpisów na poziomie 79,2 mln zł. Odpisy spadły o 11 proc. rdr i 37 proc. kdk.

Koszty działania

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w trzecim kwartale 658,7 mln zł, czyli były na poziomie 7 proc. niższe od oczekiwań (704,7 mln zł).

Jakość portfela kredytowego BNP Paribas BP na razie nie budzi niepokoju

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że jest dobrze przygotowany do spowolnienia gospodarczego, obecna jakość portfela kredytowego banku nie daje powodów do niepokoju – poinformował Przemek Gdański, prezes banku.

Wierzę, że bank jest dobrze przygotowany do przebrnięcia przez trudniejsze okresy, a one się przecież kiedyś skończą (…).

– powiedział w czwartek Gdański na konferencji prasowej.

„Prowadzimy nieustanny przegląd portfela i on nie wykazuje – przynajmniej na razie – powodów do niepokoju. Portfel budowaliśmy w sposób bardzo staranny, konserwatywny i pod tym względem jesteśmy dobrej myśli” – dodał.

Prezes podał, że bank w III kwartale nie sprzedawał portfeli nieregularnych.

„Bank realizuje program pilotażu ugód (dotyczących kredytów frankowych – przyp. red.). Te ugody są indywidualnie negocjowane, będziemy dostosowywać zarówno program pilotażu, jak i proponowane warunki do realiów, w których funkcjonujemy” – powiedział Gdański

„BNP Paribas BP pokazał w III kw. słaby wynik odsetkowy”

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Podobna historia jak w ING. Na poziomie skorygowanym o wakacje kredytowe i ubezpieczenie pomostowe wynik odsetkowy spadłby o 3 proc. kw/kw, co jest niespotykane w sektorze. Silnie ciążą efekty hedgingu, a poza tym średnie oprocentowanie depozytów jest wyraźnie powyżej średniej.

Odbiór wyników ratują trochę lepsze pozostałe przychody oraz niższe koszty ryzyka, ale to nie wystarczyło do przebicia oczekiwań na poziomie zysku netto. Podtrzymujemy założenie, że w ramach sektora bankowego BNP powinno być niedoważane. Nasza wycena implikuje już tylko 4 proc. potencjału wzrostu od obecnego kursu, a prognozy na kolejne lata wymagają obniżenia.”

Źródło: PAP BIZNES