BNP Paribas Bank Polska: 273,5 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku; wkrótce nowa strategia

BNP Paribas Bank Polska: 273,5 mln zł straty netto  w IV kw. 2021 roku; wkrótce nowa strategia
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2021 roku wyniosła 273,5 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 167,5 mln zł zysku - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Strata banku była 16 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 236,1 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do straty netto za IV kwartał, wahały się od 191 mln zł do 302 mln zł.

W 2021 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 176,3 mln zł, czyli był 76 proc. niższy niż rok wcześniej.

W grudniu bank informował, że jego zarząd zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dot. portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2021 r. w łącznej kwocie ok. 1,3 mld zł, co oznacza zaksięgowanie w ciężar IV kwartału rezerwy w wysokości ok. 580 mln zł. Bank spodziewał się straty netto w IV kwartale 2021 r., jednak zapowiadał, że wynik netto za cały 2021 r. będzie dodatni.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 864,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 852,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 799-873 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 301,3 mln zł i był 15 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 262,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 253 mln zł do 272 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2021 roku 74,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 7 proc. niższych odpisów na poziomie 69,2 mln zł.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2021 roku 705,2 mln zł, czyli były 13 proc. wyższe niż konsensus (621,7 mln zł).

Zysku za 2021 rok na kapitał rezerwowy

Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za rok obrotowy 2021 w kwocie 184,5 mln zł na kapitał rezerwowy – poinformowała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska nie wypłaci dywidendy z zysku za 2021 rok? Jest zalecenie KNF >>>

Przed rokiem BNP Paribas Bank Polska również nie wypłacił dywidendy.

Jak podano w czwartkowym komunikacie, zarząd postanowił także zawnioskować do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie kwoty zysku za rok 2021 do funduszy własnych. 

Podwyżki stóp zwiększą wynik odsetkowy w 2022 r. o 520-580 mln zł

BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w 2022 r. na około 520-580 mln zł – podał bank w prezentacji.

Łącznie od października 2021 r. stopa referencyjna poszła w górę o 265 pb.

W 2021 roku wynik odsetkowy banku wyniósł 3,14 mld zł, czyli wzrósł 2,6 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 864,2 mln zł, czyli wzrósł 16 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wzrosła do 2,64 proc. z 2,48 proc. w III kwartale.

Ugody z frankowiczami

BNP Paribas Bank Polska przedstawił 1.917 klientom indywidualne propozycje ugody w sprawie kredytów CHF i 373 z nich je zaakceptowało – poinformował bank w raporcie.

Bank podał, że w grudniu 2021 zdecydował o rozszerzeniu zakresu pilotażowej akcji proponowania ugód na warunkach indywidualnie negocjowanych z kredytobiorcami.

Pod koniec grudnia 2021 roku BNP Paribas Bank Polska był pozwany w 2.120 sprawach dotyczących kredytów CHF, w samym IV kwartale przybyło 350 pozwów.

Wartość rezerwy na kredyty CHF na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 1,29 mld zł, a w samym IV kwartale wzrosła ona o 614 mln zł.

Portfel brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF wynosi 4,53 mld zł.

BNP Paribas Bank Polska może jeszcze w marcu ogłosić nową strategię

BNP Paribas Bank Polska może jeszcze w marcu ogłosić nową strategię na lata 2022-2025. Bank jest zdolny do generowania rocznie zysku netto na poziomie istotnie powyżej 1 mld zł – poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Na 21 marca zaplanowane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym będziemy dyskutowali kwestię naszej nowej strategii.

– powiedział Gdański.

W 2021 roku zysk netto banku spadł do 176 mln zł, na co wpływ miały głównie rezerwy na portfel kredytów CHF. Koszty rezerw na ryzyko prawne portfela CHF w 2021 roku wyniosły 1,05 mld zł. Zysk netto banku bez rezerwy CHF wyniósłby 1,22 mld zł.

„Bank jest organizacją zdolną do generowania istotnie powyżej 1 mld zł zysku netto i mam głęboką nadzieję, że ten 1 mld zł będziemy +oglądać+ w naszym wynikach rocznych w przyszłości” – powiedział Gdański.

Przedstawiciele BNP Paribas podali, że bank dąży, by wzrost kosztów był poniżej poziomu inflacji.

„Jednym z naszych celów jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów” – powiedział wiceprezes banku Jean-Charles Aranda.

Źródło: PAP BIZNES