Biznes rozumie konieczność zaostrzenia polityki klimatycznej, ale stawia warunki

Biznes rozumie konieczność zaostrzenia polityki klimatycznej, ale stawia warunki
Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Przedsiębiorcy rozumieją konieczność zaostrzenia polityki klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby ograniczyć zmiany temperatury Ziemi.

Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca #KE, zapowiedziała osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku #PolitykaKlimatyczna

Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, m.in. wsparcie publicznych i prywatnych inwestycji w opracowanie oraz rozpowszechnienie przełomowych technologii, utrzymanie produkcji w Europie i zapobieżenie ucieczce emisji i inwestycji, czy poprawa konkurencyjności cen energii – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej około 2050 roku, po to aby ograniczyć zmiany temperatury Ziemi do nie więcej niż 1,5°C, wymagają spełnienia kilku warunków. Na szczęście, część z nich znalazło się w propozycjach nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Wielka Brytania: zero emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku >>>

Biznes zwraca uwagę m.in. na konieczność:

– Strategicznej koordynacji użycia różnych instrumentów finansowych UE do wsparcia publicznych i prywatnych inwestycji w opracowanie i rozpowszechnienie przełomowych technologii. W przypadku wielu procesów technologicznych nie są obecnie znane rozwiązania redukujące do zera emisję procesową;

– Zainicjowania procesu strategicznego mapowania potrzeb przyszłego przemysłu nisko-emisyjnego i rozwoju odpowiedniej infrastruktury poprzez analizę bottom- up;

– Zagwarantowania, że główni partnerzy handlowi Europy także zwiększą swoją odpowiedzialność za ograniczenie wzrostu temperatury Ziemi;

– Wprowadzenia dodatkowych mechanizmów ochrony, aby utrzymać produkcją przemysłową w Europie i zapobiec ucieczce emisji i inwestycji;

– Zintegrowania europejskich rynków energii, aby poprawić konkurencyjność cen energii.

Ursula von der Leyen jest przekonana, że w kwestiach tak istotnych dla obywateli jak klimat, energia, kwestie socjalne i podatki, Unia powinna odejść od wymogu jednomyślności w podejmowaniu decyzji. Co konkretnie zapowiedziała w sprawach klimatu?

Cele, regulacje: 

 1. Europejski Pakt Klimatyczny, European Green Deal, wpisanie celu neutralności klimatycznej na 2050 rok do prawa europejskiego, przyjęcie zobowiązań obejmujących wszystkich obywateli i biznes do działań;
 2. Redukcja emisji o co najmniej 50% do 2030 roku (10 pp więcej niż cel obecny);
 3. Rozszerzenie systemu ETS na transport morski oraz redukcja bezpłatnych uprawnień dla transportu lotniczego, a w niedalekiej przyszłości – rozszerzenie systemu ETS na transport i budownictwo (dziś są w non-ETS);

Mechanizmy implementacji:

 1. Zróżnicowane instrumenty, uwzględniające różne punkty startu poszczególnych krajów do transformacji klimatycznej;
 2. Wsparcie dla ludzi i regionów najbardziej dotkniętych ze środków nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund);
 3. Odpowiednio wysoka cena emisji gazów cieplarnianych, aby zmusić każdego do kontrybucji;
 4. Inwestowanie w przełomowe technologie;

Finansowanie

 1. Przeznaczenie rekordowych środków z Nowej Perspektywy Finansowej 2011-2027 na finansowanie przełomowych technologii w najbardziej obiecujących obszarach;
 2. Przeznaczenie części funduszy EBI na stworzenie Europejskiego Banku Ochrony Klimatu. Podwojenie ilości środków przeznaczanych na projekty proklimatyczne;
 3. Rewizja Dyrektywy ws. Podatku Energetycznego.

Ochrona konkurencyjności przemysłu europejskiego

 1. UE będzie prowadziła międzynarodowe negocjacje klimatyczne w taki

sposób, aby zwiększyć ambicje głównych partnerów handlowych;

 1. Wprowadzony zostanie, zgodny z regułami WTO, węglowy podatek pobierany na granicy UE, aby wyrównać warunki działania firm europejskich na rynku wewnątrzunijnym i na rynkach globalnych. W początkowym okresie dotyczyć on będzie wybranych sektorów, a następnie będzie stopniowo rozszerzany.
 2. Opracowanie długoterminowej polityki przemysłowej, która umożliwi skuteczną transformację, a nie eliminację, zasobochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu europejskiego i osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Źródło: Konfederacja Lewiatan