BIK – bank i klient: Aktywność kredytowa klientów banków spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zachowania konsumenckie klientów banków spółdzielczych ulegają zmianom, co rzutuje na wskaźniki lojalności, które nadal w zakresie średnich wartości dla sektora górują nad odpowiednimi wskaźnikami dla banków komercyjnych.

Poziom lojalności klientów banków spółdzielczych w okresie czerwiec 2011 – czerwiec 2012 wzrósł o 4 pkt. proc. i obecnie wynosi 45 proc. Całkowita liczba ich klientów wzrosła w tym czasie o ok. 0,75 proc. Jedynie cztery banki komercyjne posiadały na koniec czerwca 2012 r. wyższy współczynnik lojalności klientów (60, 52, 47, 47 proc.), a jeden identyczny jak średnia dla sektora banków spółdzielczych. Średnia lojalność klientów w sektorze banków komercyjnych wynosi 28 proc.

Banki spółdzielcze na tle komercyjnych

Jak obrazuje to wykres 1, średni udział klientów banków spółdzielczych z opóźnieniem w spłacie powyżej 30 dni wyniósł 12,1 proc. na koniec czerwca 2012 r., co oznacza spadek o 1,2 pkt. proc. w stosunku do końca czerwca 2011 r. W grupie klientów lojalnych udział tych z opóźnieniem 30+ wyniósł zaledwie 3,2 proc., natomiast wyraźnie wyższe wskaźniki zaobserwowano w grupie klientów posiadających rachunki w banku spółdzielczym i jakimś innym banku – 19,2 proc. oraz w grupie klientów posiadających rachunki w banku lokalnym oraz w dwóch lub więcej innych bankach – 29,6 proc. W bankach komercyjnych średni udział klientów z opóźnieniem w spłacie powyżej 30 dni wyniósł 17 proc., natomiast w grupie klientów lojalnych 12,1 proc. Są to wartości niższe niż dla banków spółdzielczych. Banki komercyjne wypadają również nieco gorzej niż spółdzielcze, biorąc pod uwagę grupę klientów posiadających rachunki w dwóch bankach – 21,1 proc. klientów z opóźnieniem powyżej 30 dni. Tendencja ulega korekcie, którą ilustruje wykres 2, gdyż banki komercyjne radzą sobie nieco lepiej w grupie klientów z rachunkami w przynajmniej trzech bankach – udział klientów z opóźnieniem powyżej 30 dni wynosi 28 proc. wobec 29,6 proc. w bankach spółdzielczych. Banki spółdzielcze lepiej niż banki komercyjne radzą sobie w przypadku klientów lojalnych i posiadających czynne rachunki w dwóch bankach, gorzej w przypadku klientów korzystających z produktów kredytowych w trzech lub więcej bankach.

Utrwalenie tendencji

W grupie klientów opóźnionych na wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI