BIG InfoMonitor: Zatory w MŚP? Dobra koniunktura nie zawsze pomaga

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.06.250x166Problem nieterminowych płatności przez kontrahentów MŚP pogłębił się, wynika z najnowszej edycji Raportu BIG, prezentującego Indeks Zatorów Płatniczych BIG. Od września notowanie Indeksu BIG obniżyło się o 3,4 pkt. proc. i obecnie wynosi 12,6 pkt. Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. złotych. W co szóstej w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów, podczas gdy w poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma. Na spadek Indeksu Zatorów Płatniczych BIG wpłynęło także rozczarowanie części przedsiębiorców efektem wzrostu gospodarczego. Nie zawsze płynność poprawiła się, tak jak się tego spodziewano.

Na większy problem z zatorami płatniczymi przełożyły się takie czynniki jak rosnąca wartość przeterminowanych należności, coraz większy odsetek firm, które często spotykają się 
z nieterminowym płaceniem (61 proc. w marcu 2015 vs 50 proc. sierpniu 2014). Dla spadku Indeksu miało również znaczenie dołączenie do próby nowych branż: produkcji i przetwórstwa oraz transportu. Obie zostały najbardziej narażone na konsekwencje związane z geopolitycznymi wydarzeniami 2014 r. 
i mocno odczuły sankcje nałożone przez Rosję na kraje UE. W przypadku przewoźników poza ograniczeniem transportu na wschód, w grę weszła też obawa przed skutkami wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców wjeżdżających do Niemiec.

61 proc. MŚP, borykających się z zatorami płatniczymi, a wyłącznie takie firmy uczestniczą w naszym badaniu, wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są ich codziennością. W porównaniu z wrześniem 2014 r. odsetek ten wzrósł o 11 pkt. proc. To niepokojące wyniki, które pokazują, że nie zawsze poprawiająca się koniunktura wpływa na zmniejszenie problemu niewiarygodnych kontrahentów. Z tego powodu przedsiębiorcy nie potrafią jednoznacznie ocenić czy sytuacja gospodarcza działa na ich korzyść. 47 proc. firm uważa, że warunki gospodarcze im sprzyjają, podczas gdy 44 proc., twierdzi coś całkowicie przeciwnego – tłumaczy Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Najnowsze badanie pokazuje, że średnio 42 proc. należności małych i średnich przedsiębiorstw jest opóźnionych. W co szóstej firmie w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług  i towarów. W poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma. W czasie 7 miesięcy o 10 proc. wzrósł udział firm, które mają przeterminowane należności o wartości powyżej 50 tys. zł. Obecnie szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę wynosi 69,5 tys. złotych.

– Mimo, że raport pokazuje pogorszenie sytuacji MŚP, w których występują zatory płatnicze, firmy są jednak dość optymistycznie nastawione do tego, co czeka je w nadchodzących 12 miesiącach. 31 proc. przedsiębiorstw spodziewa się, że ich sytuacja finansowa w najbliższym roku się poprawi, a jedynie 14 proc. obawia się, że będzie gorzej – mówi Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Równocześnie, 51 proc. ankietowanych nie przewiduje zmian. Nie do końca jest to więc dobra prognoza, bo jak pokazują wyniki w najnowszego Raportu BIG, 47 proc. przedsiębiorstw trudzących się z zaległościami płatniczymi ma też problemy z zachowaniem wypłacalności. Dla 35 proc. jest to zjawisko sezonowe, w przypadku 12 proc. kłopoty z płynnością pojawiają się w różnych momentach roku. Zatory płatnicze to samonakręcająca się spirala, psują płynność i przekładają się na wstrzymywanie płatności. Terminowo swoje zobowiązania reguluje niespełna 2/3 przedsiębiorców, ponad 1/3  przyznaje, że zdarzają się im opóźnienia. Najczęściej o czasie nie płacą firmy działające w branżach najbardziej narażonych na zatory płatnicze. Jeśli pojawiają się trudności z rozliczeniami w pierwszej kolejności, przedsiębiorcy uzupełniają zaległości w płacach pracowniczych oraz te związane z ZUS-em, podatkami, dalej są kredyty i leasing. Najniżej w hierarchii terminowych płatności firm znajdują się opłaty takie jak czynsz za wynajem i  zobowiązania wobec kontrahentów.

O badaniu: Badanie zrealizowane przez MillwardBrown w marcu 2015 r. w formie wywiadów telefonicznych (CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które obecnie posiadają lub posiadały w ciągu ostatnich 3 miesięcy należności (od klientów indywidualnych bądź partnerów biznesowych) przeterminowane o co najmniej 60 dni. Łączna wielkość próby wyniosła N=645.

Pełna treść raportu znajduje się tutaj

Źródło: BIG InfoMonitor